Claimemissie één op vier bij VastNed

De ter beurze genoteerde beleggingsmaatschappij VastNed, waarvan het vermogen is belegd in Nederlandse winkelpanden, komt met een claimemissie van één nieuw aandeel op vier bestaande stukken van 10 gulden nominaal tegen een nog nader bekend te maken prijs. De nieuwe aandelen zijn voor de helft gerechtigd tot het dividend over 1993.

De vastgoedportefeuille van VastNed is sterk uitgebreid door de verwerving onlangs van 75 procent van de aandelen van Immocorp. De beleggingen bedragen nu 925 miljoen gulden, waarvan na voldoening van de koopsom 50 procent met vreemd vermogen is gefinancierd. De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt om bankkredieten te verminderen. VastNed handhaaft de verwachting dat het directe beleggingsresultaat per aandeel dit jaar op ongeveer hetzelfde bedrag zal uitkomen dat in 1992 werd behaald (7,71 gulden).

Aandelen VastNed gingen gisteren voor drie gulden minder van de hand op een koers van 110.