Bonden zijn woedend op minister Kok

ROTTERDAM, 15 OKT. De vervoersbonden van FNV en CNV hebben woedend gereageerd op het voorstel van minister Kok (financiën) om het beroepsgoederenvervoer te compenseren voor de verhoogde dieselaccijns, mits de lonen in deze branche volgend jaar worden bevroren. Volgens de bonden maakt de bewindsman oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheden.

“Volstrekt van de pot gerukt”, verklaarde voorzitter W. Waleson van de Vervoersbond FNV gisteren. De bond meent dat de minister op deze wijze het komende overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) volledig verziekt. De Vervoerbond CNV wijst erop dat Kok de rekening van een fiscale maatregel legt bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. De CAO voor de ongeveer 80.000 werknemers in het beroepsgoederenvervoer loopt op 1 januari aanstaande af.

Tijdens de financiële beschouwingen gisteren drongen de fracties van de PvdA en het CDA aan op volledige compensatie van de dieselaccijns, die volgend jaar met 8 cent zal stijgen. Minister Kok reageerde in eerste instantie afwijzend. Hij noemde de loonstijging van 4,75 procent in het beroepsgoederenvervoer dit jaar “te bizar voor woorden”. De minister meende dat er met een dergelijke loonstijging nauwelijks sprake kon zijn van een noodlijdende branche.

De loonstijging is onderdeel van een driejarige CAO. In 1991 ontvingen de werknemers een salarisverbetering van 3,75 procent, vorig jaar stegen de lonen met 3,25 procent en dit jaar dus met 4,75 procent. “Dergelijke loonsverhogingen waren nodig om de achterstand met overige sectoren in te halen”, aldus een woordvoerder van de Vervoersbond CNV.

De bonden vrezen dat de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer na de uitspraken van minister Kok “achterover zullen leunen”. Tijdens de komende onderhandelingen voor een nieuwe CAO zouden ze elke loonsverhoging weigeren, onder verwijzing naar de uitspraken van de bewindsman, aldus de bonden.

De werkgeversorganisaties wezen het voorstel van Kok gisteren niet van de hand. De ondernemersorganisatie voor logistiek en transport EVO - die de belangen van vervoerders in de handel en industrie vertegenwoordigt - heeft daarentegen een brandbrief naar het kabinet geschreven. De EVO wijst erop dat veel vervoerders onder een andere CAO vallen dan die van het beroepsgoederenvervoer.

In een reactie vroeg directeur J. Weitenberg van de christelijke werkgeversorganisatie NCW zich af waarom Kok de verhoging van de dieslaccijns niet intrekt. Volgens Weitenberg is het logisch meevallers in de overheidsfinanciën te gebruiken om voorgenomen lastenverzwaringen ongedaan te maken.