Wegvervoerders krijgen stijging van dieselaccijns terug

PAG.23 ACHTERGROND

DEN HAAG, 14 OKT. Het beroepsgoederenvervoer krijgt een volledige compensatie voor de verhoging van de dieselaccijns volgend jaar mits de lonen in deze sector niet stijgen. Dit heeft minister Kok (financiën) gisteravond in de Tweede Kamer gezegd tijdens de financiële beschouwingen.

De ondernemersorganisatie voor logistiek en transport vindt het “onterecht” dat de compensatie afhankelijk wordt gemaakt van de komende CAO-onderhandelingen. De belangenorganisatie zei dat vanmiddag in een reactie.

Bij de financiële beschouwingen zei Kok dat de belastinginkomsten tot nu toe drie miljard gulden hoger uitvallen dan geraamd. De fiscus vermoedt dat in de laatste paar maanden van dit jaar de inkomsten tegenvallen. “Ik hoop dat ik een meevaller kan incasseren”, aldus Kok. “Maar de waarschijnlijkheid dat de meevaller structureel is, is nog niet aangetoond.”

Kok erkende dat hij een “vreselijk voorzichtig verhaal” hield, maar “als ik hier voor Sinterklaas sta te spelen, ben ik onverantwoord bezig.” Hij verzette zich tegen het mechanisme dat de belastingmeevaller "automatisch' zou leiden tot lagere tarieven. Het geld kan ook worden besteed aan verlaging van het financieringstekort of vermindering van de staatsschuld, aldus Kok.

De fracties van CDA en PvdA drongen in een motie aan op volledige compensatie van de verhoging van de dieselaccijns. Het kabinet wilde de branche in eerste instantie voor de helft compenseren via een lagere motorrijtuigenbelasting; de dieselaccijns wordt met acht cent per liter verhoogd. Van een noodlijdende bedrijfstak is volgens Kok geen sprake; de loonstijging dit jaar van vijf procent typeerde Kok als “te bizar voor woorden”. Het kabinet wil dat de lonen niet stijgen in verband met de verslechtering van de werkgelegenheid.

Naast de transportsector willen de regeringsfracties dat er 50 miljoen gulden beschikbaar komt voor de noodlijdende land- en akkerbouwers en 25 miljoen gulden voor natuurbeleid. De wijzigingsvoorstellen kosten in totaal 200 miljoen gulden. Dit bedrag wordt bespaard op de 2,1 miljard gulden die de rijksoverheid jaarlijks besteed aan externe advies- en onderzoeksbureaus.

Kok reageerde sceptisch op het beleidsalternatief van de VVD waarbij de lasten volgend jaar met drie miljard gulden worden verlicht. Hij hekelde de financiering van de lastenverlichting. “Het is volsterkt op drijfzand gebaseerd”, zei Kok. Het D66-alternatief werd milder beoordeeld. D66 wil een extra verlaging van de loon- en inkomstenbelasting.