Vergoeding alternatieve geneesmiddelen geëist

DEN HAAG, 14 OKT. Het besluit van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om antroposofische en homeopathische geneesmiddelen per 1 juli dit jaar niet langer te vergoeden, is discriminerend, willekeurig en onrechtmatig tegenover de 1,7 miljoen Nederlanders die een homeopathische huisarts hebben en tegenover de ongeveer 160.000 mensen die een antroposofische huisarts bezoeken. Dat betoogde advocaat mr. M.E. Kokke gisteren tijdens een kort geding voor de president van de rechtbank in Den Haag, mr. A. van Delden, namens achttien eisers.

Volgens Kokke is met Simons' besluit de vrije keuze van geneeswijze in het geding. Zwaarwegende belangen om aan de veertigjarige Nederlandse traditie van vergoeding een einde te maken, zijn er volgens de eisers niet. “De geringe voordelen van het besluit voor de begroting van de staatssecretaris staat in schril contrast tot de enorme consequenties voor patiënten”, zei Kokke.

Namens de Nederlandse staat betoogde mr. G.R.J. de Groot dat de maatregel niet onrechtmatig is, maar juist noodzakelijk om de uitgaven in de gezondheidszorg terug te dringen. Ook stijgen de prijzen van de 2.621 alternatieve geneesmiddelen in Nederland sneller dan die van gewone middelen. De Ziekenfondsraad heeft de kosten voor homeopathische en antroposofische produkten over 1990 geraamd op 40 à 50 miljoen. Voor 1992 is de raming 65 miljoen.

Verder noemde De Groot het gebruik van alternatieve middelen niet, zoals door de eisers wordt gesteld, kostenbesparend, omdat veel patiënten de middelen niet in plaats van maar naast gewone middelen gebruiken. Bovendien is de werkzaamheid van alternatieve middelen nooit bewezen. “Met name wegens het zogenaamde placebo-effect zullen zij in een aantal gevallen wel helpen”, gaf De Groot toe, die zich met deze uitspraak smalend gejoel uit de zaal op de hals haalde. Ten slotte, zo betoogde hij, horen de alternatieve middelen niet in het basispakket, omdat ze vooral dienstig zijn bij minder ernstige kwalen. “Homeopathische artsen die pretenderen tumoren, ernstige oorontstekingen of kraamvrouwenkoorts effectief met homeopathische middelen te behandelen, zullen al snel in onzachte aanraking met de medische tuchtrechter komen”, aldus De Groot. Uitspraak 22 oktober.