Turkse legertop wil VN-eenheid vervroegd uit Somalië weghalen

ANKARA, 14 OKT. De Turkse legerleiding heeft de regering in Ankara geadviseerd om de 320 in Somalië gelegerde militairen vervroegd terug te trekken nu steeds duidelijker wordt dat de internationale humanitaire operatie in het land verder afbrokkelt. Eveneens wordt in militaire kringen overwogen om ook de Turkse generaal Çevik Bir, onder wiens bevel de VN-macht UNISOM in Somalië opereert, terug te roepen voor 15 februari, de dag waarop zijn VN-mandaat afloopt.

De Turkse legerleiding voelt zich gekwetst door de kritiek vanuit de VS op het gebrek aan coördinatie tussen het VN-bevel en de Amerikaanse troepen in Somalië. Volgens de Turkse pers schuiven de VS op die manier generaal Bir de dood van de Amerikaanse militairen in Somalië in de schoenen.

Politici in Ankara menen evenwel dat Turkije zichzelf schade berokkent door zijn internationale verplichtingen niet na te komen. Of dat ook betekent dat Turkije moet instemmen met het verzoek van de Amerikaanse president aan premier Tansu Çiller om juist meer Turkse militairen aan UNISOM toe te voegen, wordt echter betwijfeld. De Turkse premier start vandaag een bezoek van zes dagen aan de VS, waarbij vrijdag in haar ontmoeting met Clinton ook de kwestie-Somalië aan de orde zal komen. De Turkse militairen blijven officieel tot 1995 in Somalië. Tot zover onze correspondent