Schuldenregeling Frankrijk-Rusland

PARIJS, 14 OKT. Rusland heeft in Moskou een akkoord ondertekend waarin het zich verplicht om binnen vijf tot tien jaar een schuld terug te betalen van tien miljard franc (ongeveer 3,3 miljard gulden). De Franse minister van economische zaken Alphandéry verklaarde dat door het akkoord de economische betrekkingen tussen Rusland en Frankrijk weer zijn genormaliseerd. Na Rusland zal Frankrijk proberen om ook met andere staten van de voormalige Sovjet-Unie overeenstemming te bereiken over terugbetaling van de schulden, die voor vijftien landen ongeveer 27 miljard gulden bedragen.