Nog geen besluit over onderzoek naar zorg

DEN HAAG, 14 OKT. Voorlopig valt er nog geen besluit over een parlementair onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg. De Tweede Kamer heeft een beslissing daarover nog enige tijd voor zich uit geschoven.

De vaste Kamercommissies voor de volksgezondheid en voor de rijksuitgaven bespraken gisteren gezamenlijk de brief waarin PvdA-fractievoorzitter Wöltgens een voorstel doet voor een parlementair onderzoek, wat hem betreft voorafgegaan door een vooronderzoek. Daar bleek opnieuw dat de kleinst mogelijke meerderheid in de Kamer - PvdA, VVD en GroenLinks met samen 76 van de 150 zetels - voorstander is van een parlementair onderzoek.

“Er is heel uitdrukkelijk gesteld dat je dit niet moet forceren”, zegt T. Netelenbos, PvdA-Kamerlid en voorzitter van de vaste commissie voor de volksgezondheid. Volgende week komen de commissies opnieuw bijeen, om te bepalen of een subcommissie moet worden gevormd die gaat onderzoeken of een onderzoek nodig is en zo ja, welke vragen daarbij beantwoord moeten worden. Deze commissie zou daar een maand de tijd voor krijgen. Een onderzoek moet bij voorkeur voor de verkiezingen in mei voltooid zijn, zodat aanbevelingen in het nieuwe regeerakkoord kunnen worden meegenomen.

In zijn voorstel aan de Kamer schrijft Wöltgens dat de centrale vraag bij het onderzoek zou moeten zijn: "Hoe komt het dat de verschillende initiatieven van achtereenvolgende regeringen sinds 1974, die alle berusten op een niet te smalle politieke consensus, zo weinig tot structurele wijzigingen van het stelsel hebben geleid?'

Netelenbos vindt een parlementair onderzoek "nuttig'. “Telkens als er iets in de volksgezondheid wordt opgezet, gaat het mis. De sector is gebaat bij een nadere analyse, daar ben ik absoluut van overtuigd.” Ze verwerpt het verwijt van andere partijen dat de PvdA een onderzoek wil om een zondebok aan te wijzen voor het niet slagen van het plan-Simons. “Brinkman is ook minister van WVC geweest, dus wat dat betreft hebben we allemaal wel een schaamlap.”