Nieuwe twijfel over herstel van de Britse economie

LONDEN,14 OKT. Stijgende inflatie en dalende industriële produktiecijfers hebben hernieuwde twijfels gezaaid over de kracht van de economische opleving in Groot Brittannië. Ministers blijven herhalen dat “Groot Brittannië Europa leidt uit de recessie.” Maar eerder deze week bleek ook het Britse handelstekort opnieuw gestegen.

Het enige goede nieuws is de vandaag bekend geworden daling in het aantal werklozen/sociale uitkeringtrekkers: met 84.000 tot 2.908.300 , dat is 10,3% van de beroepsbevolking. Dit is het laagste cijfer in bijna een jaar.

De teleurstellende cijfers vormen een probleem voor de Britse minister van financiën, Kenneth Clarke. Hij bereidt zijn eerste geïntegreerde begroting voor, die op 30 november aan het parlement gepresenteerd zal worden. Clarke staat voor de taak om enerzijds de economie te stimuleren en anderzijds een begrotingstekort weg te werken van 50 miljard pond.

Verlaging van de bankrente bergt het risico van verder opdrijven van de inflatie in zich. Verzwaring van de belastingdruk zou de “groene scheuten van herstel” in de kiem smoren. En de bezuinigingen op overheidsuitgaven, die hij nu al in de zin heeft, zullen naar Clarke's eigen zeggen toch al in “bloed aan de paal” resulteren.

De industriële produktie daalde met 0,4 procent in augustus, terwijl de City een stijging met dat percentage had verwacht. Het inflatiecijfer steeg voor de derde achtereenvolgende maand, van een absoluut dieptepunt van 1,2% in juni tot 1,8% in september. Ernstiger nog was de stijging in het zogenaamd onderliggend inflatiepercentage (in dat cijfer worden de hypotheekrentes niet meegerekend) tot 3,3%. De regering heeft zichzelf ten doel gesteld dit cijfer tussen de 1% en maximaal 4% te laten schommelen.

Staatssecretaris van financiën, Stephen Dorrell, zei dat de cijfers teleurstellend waren, maar herhaalde dat de Britse economie nog steeds op weg is naar een groei van 3% in juni 1994. Het economisch herstel zet zich volgens hem door, “maar we hebben nooit gezegd dat de opwaartse curve ononderbroken zou zijn.”

De financiële markten hopen op een spoedige renteverlaging, minimaal van 0,5% en misschien van een volle 1% . Maar ze zijn bang dat Clarke die om politieke redenen zou willen bewaren tot de presentatie van de begroting, terwijl er “misschien aan het eind van volgende week al schreeuwend behoefte aan is”, zoals één analist het uitdrukte. Werkgeversinstanties dringen er ondertussen bij Clarke op aan geen BTW-verhogingen door te voeren, omdat die stap het inflatiecijfer nog verder omhoog zou drijven.

Een naar het dagblad The Guardian gelekt document wijst erop dat de regering wel degelijk bezorgd is over de zwakte van het economisch herstel. Het interne Treasury-rapport maakt melding van de vrees dat de opleving in produktiecijfers in de eerste helft van 1993 tot staan is gekomen en dat de inflatiecijfers van oktober opnieuw een stijging, naar 1,9%, te zien zullen geven. Labourwoordvoerder Harriet Harman zegt:“Het is nu zonneklaar dat de regering noch het beloofde herstel teweeg gebracht heeft, noch de inflatievrije economie tot stand heeft gebracht, waarvan de Treasuryministers zeiden dat we die al hadden.”