JOHN MALONE; Schuchter, scherpzinnig

Een van de belangrijkste spelers in het overnamegevecht om Paramount Communications is de 52-jarige John Malone. Niet Sumner Redstone van Viacom of Barry Diller van QVC schudden de kaarten maar de schuchtere Malone, die kabelexploitant Tele-Communications Inc. (TCI) groot maakte, speelt de hoofdrol. Gisteren bleek Malone een nieuwe troef te hebben. Samen met Raymond Smith organiseerde hij in een paar weken de overname van TCI door Bell Atlantic.

Malone studeerde aan Yale en haalde twee doctoraals (Industrial Management en Electrical Engineering) aan achtereenvolgens John Hopkins en New York University. Hij begon een carrière bij de AT&T-laboratoria maar promoveerde ondertussen op zijn 27ste aan Johns Hopkins. Malone staat bekend als bijzonder scherpzinnig en is in staat om de ingewikkeldste problemen snel te analyseren.

Malone werkte na het behalen van zijn doctorstitel en een kortstondig verblijf bij McKinsey voor General Instrument, een bedrijf dat apparatuur maakte voor kabelexploitanten. Daar ontmoette hij Bob Magness, die TCI was begonnen. Magness worstelde al jaren met zijn kleine bedrijfje en vroeg Malone in 1972 om de zaak te runnen. Malone bleek geknipt voor het bedrijf. Hij wist het niet alleen te leiden maar bleek ook een financieel genie. Banken leverden krediet en Wall Street zette zijn wantrouwen opzij.

De bloei van TCI had plaats in de jaren tachtig toen het bedrijf belangen nam in zenders als Black Entertainment Television, American Movie Classics en The Discovery Channel. TCI's steun was vaak van vitaal belang en waarschijnlijk heeft Turner Broadcasting, moederbedrijf van onder meer CNN, zijn voortbestaan aan TCI te danken. TCI heeft een belang van 23 procent in Turner en Malone zit in de raad van bestuur.

Malone is voorzitter van de raad van bestuur van Liberty Media en bezit 50,4 procent van de stemgerechtigde aandelen. Liberty heeft een cruciaal belang in QVC, het bedrijf dat een bod op Paramount heeft uitgebracht. TCI en Liberty zullen als alles goed gaat fuseren.

Waar brengt dat Malone? Hij zit als een spin in het web. Hoewel hij in het nieuwe Bell Atlantic duidelijk tweede man is, spreekt de officiële bekendmaking door de bedrijven van “een sleutelrol” in het nieuw te vormen bedrijf. Door zijn belangen in TCI/Liberty kan hij QVC bovendien maken en breken. Malone's vermogen wordt door het blad Forbes geschat op 450 miljoen dollar.

    • Lucas Ligtenberg