Ginjaar-Maas tegen zittenblijven op school

ROTTERDAM, 14 OKT. Er moet een eind komen aan het zittenblijven op scholen voor voortgezet onderwijs. Leerlingen die in bepaalde vakken niet goed meekomen, moeten die vakken opnieuw bestuderen maar niet het hele jaarprogramma opnieuw volgen. Dat vindt voorzitter Ginjaar-Maas van de stuurgroep tweede fase voortgezet onderwijs, die een nieuwe inhoud moet geven aan de hoogste klassen van HAVO en VWO.

Ginjaar-Maas vindt dat een radicale omslag op de scholen nodig is, die de leerlingen zelf verantwoordelijk maakt voor hun leerprestaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat de omvang van een schoolvak niet wordt gemeten in lesuren, maar in studielast. Die omvat dan de tijd die een gemiddelde leerling aan het vak besteedt, zowel in als buiten schooltijd. Ook de manier van lesgeven moet moderner en minder klassikaal.

Het aantal zittenblijvers is de laatste jaren gestegen. In 5-VWO bijvoorbeeld is het percentage zittenblijvers ruim elf procent. Vooral in de hoogste klassen wordt veel gedoubleerd. In het voorbereidend beroepsonderwijs zitten de minste zittenblijvers, in 4-HAVO de meeste: 21 procent van de leerlingen.

Om het doubleren aan te pakken heeft minister Ritzen (onderwijs) eerder voorgesteld zittenblijvers een boete te geven van 250 gulden. Maar de fracties van CDA en PvdA in de Tweede Kamer zijn het hier niet mee eens. Zij willen niet de leerling maar de scholen straffen voor zittenblijven.

Ginjaar-Maas is verder geen voorstander van de strikte scheiding die minister Ritzen wil tussen HAVO en hoger beroepsonderwijs aan de ene en VWO en universiteit aan de andere kant. Het voorstel van de minister houdt in dat het HAVO leidt tot het HBO en het VWO de "koninklijke weg' is naar de universiteit. Ginjaar-Maas vindt echter dat de "profielen' van de hoogste klassen van HAVO en VWO niet te veel van elkaar mogen verschillen. Laatbloeiers die er op het HAVO achter komen dat ze toch meer geschikt zijn voor het VWO, moeten volgens haar de kans hebben na het HAVO gemakkelijk door te stromen naar de hoogste klas van het VWO.