Geboorteregeling (3)

De bijdrage van H. Tubbing refererend aan Ryder over periodieke onthouding als methode van geboorteregeling, vereist m.i. nader commentaar: (W&O 7 okt.).

1. P.O. is niet zo natuurlijk als men denkt. Immers, de coïtus is fysiologisch het aangenaamst voor de vrouw (en daarmede tevens voor de man!) bij optimale vaginale slijmafscheiding, d.i. gedurende de grootste kans op bevruchting.

2. Statistisch werd een significant grotere frequentie van het syndroom van Down gevonden bij de bevolkingsgroep die P.O. toepaste. De voor de hand liggende verklaring: P.O. zou falen door onregelmatige periode bij oudere vrouwen, bleek geen steek te houden. Juist jonge moeders bleken aan het optreden van monogoloïde idiotie bij te dragen. Dit zou toe te schrijven zijn aan verlate (te lang na de eisprong) opgetreden bevruchting, waardoor de kernspoel, die de delende chromosomen ordent, zich niet volledig ontwikkelt. Als gevolg daarvan ontstaat trisomie-21, oorzaak van Down.

3. Een eveneens natuurlijke methode van geboortenregeling is laat spenen. De lacterende moeder is nl. aanzienlijk minder vruchtbaar. En dit heeft een misschien nog veel belangrijker neveneffect. Want in geval van een epidemie wordt het immunsysteem van de moeder die reeds eerder een besmetting doormaakte, gereactiveerd, waardoor zij antistoffen in haar melk afscheidt, die de zuigeling bescherming bieden. En onder deze moederlijke bescherming bouwt de zuigeling het eigen afweerstelsel op, zonder ernstig ziek te worden. Zodoende kan een "primitieve' populatie resistent zijn tegen endemische poliomyelitis (kinderverlamming). Met zulke natuurlijke verworven immuniteit is complexe medische organisatie van vaccinatieprogramma's geheel overbodig.

4. Zulke geprolongeerde lactatie was tot voor een eeuw niet beperkt tot "primitieve exotische volkeren'. In het boek "Volksgeloof en volksleven' (Thieme, Zutphen, circa 1910) beschrijft H. W. Heuvel het Saksisch-Oostnederlands platteland. Op pagina 409 treedt een drie- of vierjarige dreumes op, zeggende “Mooder, gif mi die titte is”. Gaat nu deze bevolkingsgroep onder de "beschavende' invloed van de Randstad over tot kunstmatige babyvoeding, en wijst men op godsdienstgronden het Salkvaccin af, dan worden herhaalde polio-epidemieën onvermijdelijk.

    • E. Fahrenhorst