Erasmusstudent eist schadevergoeding

ROTTERDAM, 14 OKT. Avondstudent van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, J. van Broekhuyze, eist een schadevergoeding van minimaal 12.000 gulden van zijn hoogleraar omdat die hem ten onrechte voor een tentamen zou hebben laten zakken.

De rechtenstudent haalt daardoor de propedeuse niet en die studievertraging kost hem geld dat hij nu op de hoogleraar wil verhalen. Het faculteitsbestuur vindt de aankondiging van de student een “onsmakelijke publicitaire actie” en overweegt stappen tegen hem te ondernemen. In juni kwam het college van beroep, aldus de student, tot de conclusie dat twee vragen van het tentamen inderdaad onjuist waren gesteld.