EG en VS wijzen Frans GATT-plan af

BRUSSEL, 14 OKT. De Europese Commissie en de VS wijzen het Franse plan af om landbouw uit de GATT-onderhandelingen te lichten. Europees Commissaris Brittan en de VS-handelsafgezant Kantor noemden dat tijdens een gezamenlijke persconferentie gisteren "niet behulpzaam'.

Zij zeiden beiden te streven naar een alomvattend akkoord vóór 15 december.

“Als we een uitgebalanceerd akkoord willen dan moet er ook over alles worden besloten”, aldus Brittan. Hij zei ook te verwachten dat “de andere honderdtien landen” niet met een deelakkoord zouden instemmen.

Maar tijdens een interview voor de Franse televisie leek Brittan toch weer wat ruimte te laten. “Als er geen akkoord is op 15 december dan is er misschien toch een mogelijkheid om nog iets meer te doen”. Behalve om landbouw gaat het de Fransen ook om film- en tv-produkties, die het eigenlijk helemaal buiten de GATT zou willen houden. Minister Juppé van buitenlandse zaken zei vorig weekend in Wenen zich te kunnen voorstellen dat over deze onderwerpen ook volgend jaar kon worden onderhandeld.

Handelsafgezant Kantor herhaalde het Amerikaanse standpunt dat het Blair House-akkoord met de EG over de vermindering van de gesubsidieerde landbouwexport niet wordt heropend. “Wij gaan daarover niet heronderhandelen.” Brittan bevestigde dat er geen vooruitgang was geboekt bij de landbouw. Op Franse aandrang probeert de Commissie van de VS alsnog concessies los te krijgen, die in het openbaar echter “verduidelijkingen, versterkingen en interpretaties” van het landbouwakkoord worden genoemd.

De VS en de EG kondigden gisteren ook aan dat zij binnen tien dagen met Japan en Canada opnieuw willen onderhandelen over verlaging van de tariefmuren. Tijdens een eerdere ontmoeting in juli van deze zogeheten "quadrilaterale' in Tokio werd er al een voorlopig akkoord gesloten over de markttoegang voor bepaalde produkten. Commissaris Brittan zei dat de EG bereid was om op speelgoed en olijfolie voortaan helemaal geen invoerrechten meer te heffen. EG-invoerheffingen van vijftien procent of meer zegt de Commissie “tenminste te willen halveren”. Voor produkten als wetenschappelijke instrumenten, papier, pulp en hout zegde Brittan een vermindering met ruim een derde toe. Ook voor auto's en electronica wil de EG haar tarieven omlaag brengen. “Wij bewegen hemel en aarde om tot een GATT-akkoord te komen”. Brittan zei dat de EG dergelijke concessies alleen doet onder voorwaarde dat de andere partners ook over de brug komen.

Handelsafgezant Kantor zei de nieuwe beperkingen te verwelkomen, “maar ze gaan nog niet ver genoeg”. De VS zijn ook bereid aan een nieuw vierhoeksoverleg mee te doen, “maar dan zou er tevoren al duidelijke voortgang geboekt moeten zijn”.