Duits hof: wet verbiedt huwelijk homoseksuelen

BONN, 14 OKT. De Duitse grondwet verbiedt een huwelijk van homoseksuele partners. De grondwet beperkt het begrip huwelijk zó dat het alleen voor de levensgemeenschap van een vrouw en een man kan gelden.

Met deze uitspraak heeft het Constitutionele Hof in Karlsruhe, de hoogste Duitse rechter, gisteren een klacht van twee homoseksuele mannen afgewezen die vorige zomer in Neurenberg vergeefs een verzoek hadden ingediend om in het huwelijk te mogen treden. Zij waren daarop een juridische procedure begonnen, waarover nu in hoogste instantie - na tussentijdse oordelen van een rechtbank en een regionaal gerechtshof - is beslist.

Het arrest van de eerste senaat van het hof in Karlsruhe maakt een einde aan een langdurig debat in Duitsland over de toelaatbaarheid van een huwelijk van homofiele partners, zoals dat in bijvoorbeeld Denemarken en Noorwegen wèl mogelijk is. In de Bondsrepubliek liepen totnutoe zo'n tweehonderd processen die waren aangespannen door homoseksuele duo's met trouwplannen. Het bekendste werd gevormd door de tv-presentatrice Hella von Sinnen en haar vriendin Cornelia Scheel, een dochter van de vroegere bondspresident Walter Scheel.

Het arrest van het hof was mede daarom van groot belang omdat er in Duitsland intussen ook uitspraken van lagere rechters waren die een huwelijk van een homoseksueel paar toestonden. Vorig jaar bijvoorbeeld besliste een plaatselijke rechter in Frankfurt zo. Voor het hof in Karlsruhe is het allerlaatste woord over dit vraagstuk overigens nog niet gezegd. In zijn arrest maakt het hof namelijk duidelijk dat, ongeacht de nu gegeven uitleg van de grondwet, de Duitse wetgever (regering en parlement dus) initiatieven moet nemen om de juridische situatie van samenlevende homoseksuele partners, alsook die van andere ongehuwd samenwonenden en ongehuwde ouders, te verbeteren en het Duitse familierecht overeenkomstig te wijzigen.

Ook in Nederland is een huwelijk van homoseksuele partners onmogelijk.