Dasa verscherpt bezuinigingen

MÜNCHEN, 14 OKT. De Duitse vliegtuigbouwer Dasa, meerderheidsaandeelhouder van Fokker, wil zijn kosten scherp terugbrengen.

Binnen twaalf maanden moet er 200 miljoen mark zijn bezuinigd, zo heeft personeelsdirecteur Hartwig Knitter laten weten. Het bedrag is volgens Knitter bij lange na niet voldoende om de voor dit en volgend jaar verwachte verliezen op te vangen en daarom moet er volgens hem overal worden bezuinigd. Dasa gaat ondermeer korten op de kerstgratificatie en de uitkeringen bij jubilea. Ook de vrijwillige bijdrage aan sociale voorzieningen gaat naar beneden en verder komt er een voor iedereen gelijke pensioenvoorziening. Het leidinggevende personeel wordt niet alleen tien procent gekort op de gebruikelijke tantième, maar ook op zijn salaris.