Cursussen voor ontsporende jongeren

DEN HAAG, 14 OKT. Justitie en de gemeente Den Haag gaan samenwerken bij de aanpak van de "harde kern' van criminele jongeren in de stad. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft hiervoor een miljoen gulden uitgetrokken.

De minister, burgemeester Havermans, het openbaar ministerie en de politie werken onder meer aan plannen het aantal processen-verbaal wegens "agressieve jeugdcriminaliteit' terug te dringen. Ook moet het percentage slachtoffers van woninginbraken worden teruggebracht, van 2,8 procent tot 1,7.

In de Schilderswijk en in Transvaal is op 1 oktober een experiment begonnen dat zich richt op de harde kern van criminele jongeren en hun "meelopers'. Volgens justitie gaat het om groepen waarin allochtone jongeren een belangrijke rol spelen.

De politie registreert degenen die het afgelopen jaar vijf keer met justitie in aanraking zijn gekomen, de zogenoemde "harde kern'. Het openbaar ministerie zal degene die voor de zesde keer moet voorkomen niet langer automatisch in preventieve hechtenis nemen, indien hij wil deelnemen aan een scholings- en werkervaringsprogramma. Hiermee wil justitie voorkomen dat de jongeren “definitief afglijden naar een criminele carrière”, aldus het departement.

Met het geld van justitie worden onder meer cursussen betaald die de jongeren kunnen gaan volgen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag kunnen zij onder meer leren te rijden op vrachtwagens, grondverzetmachines en vorkheftrucks. Na de cursus zullen verschillende instanties in de wijken helpen bij het vinden van een betrekking.

De gemeente wil het experiment in de Schilderswijk, dat drie jaar gaat duren, in de loop van de tijd uitbreiden naar Den Haag Zuid-West en Scheveningen. Het HALT-bureau in Den Haag krijgt tijdelijk een uitbreiding van de taken. Deze instelling houdt zich bezig met alternatieve straffen voor lichte vergrijpen, zoals het aanbrengen van grafitti. Nu kan het bureau ook alternatieve straffen geven voor onder meer heling, zo zegt de woordvoerder van de gemeente.