Amnesty: Noord-Korea schendt op grote schaal de rechten van de mens

AMSTERDAM, 14 OKT. In Noord-Korea heeft op grote schaal schending van de mensenrechten plaats. Duizenden mensen zijn de afgelopen jaren gemarteld, standrechtelijk geëxecuteerd, gedetineerd of "verdwenen'. Dit meldt Amnesty International in een vandaag verschenen rapport.

Amnesty spreekt over “duizenden politieke gevangenen die in onbevestigde detentie verblijven” in Noord-Korea, een orthodox communistisch land dat al jaren in groot isolement verkeert. De internationale organisatie voor de rechten van de mens baseert zich op verklaringen van familieleden van gevangenen en van ex-gevangenen. Hoe Amnesty de informatie uit het streng gencontroleerde land heeft weten te krijgen wordt niet vermeld.

Volgens de bronnen bevinden zich onder de gewetensgevangenen hele gezinnen die vastzitten omdat één lid werd verdacht van “misdrijven tegen de staat” of in het buitenland politiek asiel had aangevraagd. De omstandigheden in de kampen zouden zeer slecht zijn. “Voormalige gevangenen vertelden dat veel medegevangenen stierven vanwege kou, honger of onbehandelde ziekten. Gevangenen lijken geen enkel recht te hebben.”

De doodstraf wordt op ruime schaal toegepast - “na oneerlijke processen” zegt Amnesty - voor een reeks misdrijven, waaronder "ideologische dwalingen en "misdrijven tegen de staat'. In sommige gevallen zouden gevangenen zijn geëxecuteerd (door ophanging of met de kogel) voor een publiek van arbeiders, studenten en schoolkinderen. Getuigen zeiden dergelijke terechtstellingen in november 1992 te hebben gezien.

Noord-Korea geeft officieel toe dat zich ongeveer duizend gevangenen bevinden in drie kampen waar “heropvoeding door arbeid” centraal staat. Een niet nader gespecificeerd aantal bevindt zich in centra voor “anti-staatsactiviteiten”. Pyongyang staat geen onafhankelijke controle van buitenaf toe. Berichten over schendingen van de mensenrechten worden afgedaan als “ongegronde beschuldigingen die politiek zijn gemotiveerd”.

Amnesty wijst in haar rapport op het contrast tussen de grondwet en de praktijk in Noord-Korea. “In de grondwet en de wetgeving van Noord-Korea wordt wel enige bescherming geboden tegen mensenrechtenschendingen, maar deze bepalingen voldoen bij lange na niet aan de normen die zijn vastgelegd in de internationale mensenrechtenverdragen, welke Noord-Korea in 1981 heeft geratificeerd.”