Aantal verlieslijdende bedrijven stijgt sterk

DEN HAAG, 14 OKT. Het aantal grote ondernemingen dat verlies lijdt, is sterk gestegen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendgemaakt.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat in het vorige jaar ruim 20 procent van deze bedrijven in de rode cijfers terecht is gekomen. Daarmee wordt het oliecrisisjaar 1983 overtroffen. Volgens het CBS is in de transportsector zelfs een op de drie ondernemingen verliesgevend.

Bij de grote ondernemingen werkten eind 1992 bijna 1,7 miljoen mensen, van wie 318.000 bij verlieslijdende bedrijven - 65.000 meer dan in 1991. In de nijverheid en in de transportsector zit bijna een op de vier werknemers bij een bedrijf dat verlies lijdt. In de dienstverlening gaat het veel beter.

De ondernemingen hebben in 1992 in totaal een nettowinst van 30 miljard gulden behaald, 3 miljard gulden dan een jaar eerder. Tegenover 38 miljard aan nettowinsten stond 8 miljard aan verliezen. De rentabiliteit daalde van 13,5 naar 11,6 procent. In 1992 namen wel de winstuitkeringen flink toe. Er werd over het hele jaar ruim 25 miljard aan aandeelhouders uitgekeerd, 83 procent van de nettowinst. In 1991 was dit nog 16 miljard, 50 procent van de nettowinst. Deze gegevens van het CBS hebben betrekking op 3500 bedrijven.

Het aantal vacatures blijft blijkens CBS-cijfers van vanochtend laag. In de particuliere sector waren er in juni 44.000 vacatures, 33.000 minder dan in juni 1992. Al enkele kwartalen ligt het aantal vacatures op het laagste niveau sinds 1984. In bijvoorbeeld juni 1990 waren er nog 125.000 vacatures. Omdat de daling nog steeds blijkt voort te gaan, en bovendien de geregistreerde werkloosheid sterk oploopt, zijn er volgens het CBS nog geen aanwijzingen dat de arbeidsmarkt zich aan het herstellen is.

De vacatures zijn onder te verdelen in 31.000 bij de dienstensector en 12.000 in de nijverheid. Bedrijven met ten minste 100 werknemers tellen 18.000 openstaande plaatsen; de rest is bij de kleinere bedrijven te vinden.