Wetsontwerp terug bij kabinet; Senaat verwerpt aanpassing wet bodemsanering

DEN HAAG, 13 OKT. De Eerste Kamer blijft zich verzetten tegen het voorstel van het kabinet voor een nieuwe bodemsaneringsregeling.

Gisteren maakte de Senaat duidelijk dat een aanpassing op het voorstel dat alléén bedrijven die konden weten dat ze de bodem verontreinigden aansprakelijk worden gesteld, niet ver genoeg gaat.

Met een brief aan de Eerste Kamer probeerden minister Alders (VROM) en Hirsch Ballin (justitie) gisteren tegemoet te komen aan de kritiek van de Senaat. Een meerderheid van VVD, CDA, D66 en de SGP maakten echter duidelijk dat de aanpassing niet voldoende is om uit de al weken durende impasse te komen.

De Senaat vindt dat bedrijven niet met terugwerkende kracht aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bodemvervuiling, terwijl dit toendertijd niet strafbaar was. De Hoge Raad heeft de grens voor aansprakelijkheid bij het jaar 1975 gelegd. Vanaf dat jaar konden bedrijven volgens de Hoge Raad weten dat ze Staat schade toebrachten met het vervuilen van de bodem van hun terreinen.

Het CDA vroeg de ministers in het wetsvoorstel op te nemen dat alleen in extreme gevallen van voor 1975, de saneringskosten worden verhaald. Daar kon de Alders zich niet in vinden. “Met die toevoeging schrapt u in feite het artikel waar het nu om gaat.”De ministers gaan nu met het wetsontwerp terug naar het kabinet om een "novelle' op te stellen. Het aanpassen van het wetsontwerp via een novelle is noodzakelijk omdat de Eerste Kamer formeel geen recht heeft wetsvoorstellen te amenderen. Over twee maanden zal de novelle, nadat de Tweede Kamer zich er eerst over heeft uitgesproken, weer worden behandeld in de Eerste Kamer.

Senator W. de Boer (GroenLinks) vroeg zich af waarom erg nog “nieuwe schermutselingen” rond het wetsvoorstel nodig waren, nu overduidelijk is dat er een verschil van mening ligt. CDA-fractievoorzitter A. Kaland vond dat er geen beslissing kan worden genomen zolang er geen aangepast wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt. Hij nodigde Alders uit met het nieuwe voorstel bij de Senaat terug te komen.

Minister Alders legde de uitspraak van Kaland uit als een opening in de impasse. “Ik heb vandaag aangegeven wat de inhoud van de novelle zal zijn. De heer Kaland weet waartoe hij mij heeft uitgenodigd en waarom ik die uitnodiging aanvaard.”