Wallage wil zorgverlof niet wettelijk regelen

DEN HAAG, 13 OKT. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) is tegen een wettelijke regeling van het zorgverlof voor werknemers, hoewel de fracties van PvdA, D66 en SGP daarop gisteren in de Tweede Kamer aandrongen.

Wallage meent dat de sociale partners voldoende mogelijkheden hebben zelf afspraken te maken over zorgverlof dat werknemers de mogelijkheid geeft, al dan niet onbetaald, langere tijd vrij te nemen om ernstig zieke familieleden thuis te verzorgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer, CDA en VVD, is dit met de PvdA-staatssecretaris eens.

Uit eerder onderzoek van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid is gebleken dat één op de drie werkgevers hun werknemers in staat stelt verlof op te nemen voor de verzorging van zieke huisgenoten. Kamerleden van PvdA, D66 en SGP vinden dat dit in te weinig CAO's bevredigend is geregeld. Zij wezen erop dat regelingen voor ouderschapsverlof en kinderopvang ook pas goed van de grond kwamen in het bedrijfsleven, toen daarvoor een wettelijke basis was geschapen.

Wallage zei in de toekomst een wettelijke regeling van zorgverlof niet uit te sluiten, maar nog niet nu al daarmee te willen dreigen. Hij gaat wel met de Sociale Verzekeringsraad overleggen om bedrijfsverenigingen zover te krijgen dat belemmeringen bij het verkrijgen van zorgverlof worden opgeruimd. Maar vooralsnog beschouwt hij het als een taak voor sociale partners zonder wettelijke maatregelen het zorgverlof afdoende te regelen. De staatssecretaris was daarover niet pessimistisch. “De verhoudingen op de arbeidsmarkt worden snel flexibeler. Maar het gaat hier wel om arbeidsvoorwaardelijke afspraken die typisch horen tot het overleg tussen werkgevers en werknemers.”