Wallage steunt Rottenberg

De "paarse coalitie' blijft de PvdA bezighouden. Kwam gisteren een negatief geluid van fractie-voorzitter Wöltgens, vanmorgen liet staatssecretaris Wallage (sociale zaken) zich op de VARA-radio aanmerkelijk positiever uit over eventuele samenwerking tussen PvdA, D66 en VVD.

Hij zei: “Er is toch een lange periode geweest dat de gedachte was dat PvdA en de VVD niet kunnen samenwerken. Wat je in de dagelijkse praktijk merkt - ik heb dat als staatssecretaris voor Onderwijs gemerkt als het om steun van de VVD voor het onderwijsbeleid gaat, ik merk het nu in een aantal zakelijke discusies op het terrein van de sociale zekerheid - dat de verschillen in Nederland eigenlijk geen verkettering toestaan.”

Wallage wordt getipt als mogelijk opvolger van Kok of Wöltgens. Hij reageerde vanmorgen tevens positief op het pleidooi van partijvoorzitter Rottenberg om nog voor de verkiezingen de mogelijkheden van de paarse coalitie te onderzoeken. “Als dat maar een zakelijke, nuchtere verkenning is van mogelijkheden en niet het als het ware bouwen aan een coalitie als je nog met de andere bezig bent. Dan heb ik er geen bezwaar tegen”, zei hij erbij.

Vice-partijvoorzitter Vreeman die eerder pleitte voor voortzetting van de huidige coalitie van CDA en PvdA, liet gisteren voor de VARA-radio alle opties open. Een vergelijking van verkiezingsprogramma's na de verkiezingen in 1994 duidelijk moet maken voor welke coalitie de beste grondslag bestaat. Het VVD-programma maakt een coalitie met PvdA en D66 er niet gemakkelijker op, aldus Vreeman.