Uit onvrede over beleid Frans Haks; Plan voor nieuw Gronings museum over historie

GRONINGEN, 13 OKT. In Groningen bestaan plannen voor de oprichting van een nieuw Museum voor Groninger Geschiedenis en Kunstnijverheid. Een maandagavond opgerichte vereniging met dezelfde naam streeft ernaar het nieuwe museum volgend jaar te openen.

De initiatiefnemer is dr. G. Overdiep, oud-bestuurslid van het Groninger Museum en oud-president van de Groninger rechtbank. Hij ergert zich al jaren aan het wat hij noemt "ondersneeuwen' van de afdelingen archeologie, geschiedenis en kunstnijverheid (AGK) in het huidige Groninger Museum. Ook kan hij zich niet vinden in het beleid van museumdirecteur drs. Frans Haks om in het volgend jaar te openen nieuwe Groninger Museum louter esthetische voorwerpen tentoon te stellen uit de drie afdelingen, zonder enige toelichting of uitleg.

“De afdelingen AGK zijn weggezakt. Er is een groot verzet tegen het exposeren van voorwerpen alleen om hun schoonheid,” aldus Overdiep. Volgens hem is er juist een groeiende behoefte aan kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van "Stad en Ommelanden'.

Overdiep wil volgende week in een gesprek met de Groninger wethouder K.W. Swaak (cultuur) toestemming vragen om het pand van het huidige Groninger Museum aan de Praediniussingel, dat volgend jaar ten dele leegkomt voor een symbolisch bedrag te huren. Overigens zijn er volgens Overdiep bij een weigering uitwijkmogelijkheden, waarbij onder andere het leeggekomen pand van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Zuiderdiep op het oog heeft. De krant is onlangs naar een nieuwe drukkerij buiten het centrum verhuisd. De vereniging wil voor te houden tentoonstellingen onder meer voorwerpen van het Groninger Museum in bruikleen vragen. In Overdieps ogen moet dat geen problemen geven. “Wij gebruiken andere voorwerpen dan Haks. Het kan ons niets schelen of een voorwerp mooi is.”

Hij verklaart dat het mogelijk moet zijn om twee musea naast elkaar te laten bestaan. “Wij kunnen elkaar aanvullen. Ik ben lang genoeg negatief geweest, dat wil ik nu met dit plan ombuigen in positieve zin.” Directeur Frans Haks van het Groninger Museum wil geen commentaar geven op de plannen voor het nieuwe museum.

Het museum in oprichting heeft reeds een derde van haar startkapitaal van 150.000 gulden binnen van particulieren. De vereniging telt inmiddels 125 leden. Het plan is om voornamelijk met vrijwilligers te werken. Volgend jaar, als de stad Groningen haar 400-jarig bestaan viert, wordt er over dit onderwerp een eerste tentoonstelling ingericht, zo is het plan. Een aantal historici heeft zich voor de inrichting hiervan al aangemeld, aldus Overdiep.

    • Karin de Mik