Nieuwe Dreft

Ed Nijpels over de Grensmaas (uniek), de Gelderse Poort (uniek), de Oostvaardersplassen (uniek) en Friesland Buitendijks (ook uniek). Dat was een heel leerzame serie op de TROS.

Samen kregen deze veelbelovende projecten het predikaat "nieuwe natuur'. Dat is uiteraard wat anders dan de natuur zoals we haar meenden te kennen, zo oud als de wereld zelf. Nieuwe natuur heeft de vaart van een commercial. Nieuwe natuur is een natuur met getint glas, airbag en ABS.

Natuurlijk omhelzen wij alles wat nieuw is en helaas komt alles wat oud is daardoor in een verlopen daglicht te staan. Ik bedoel de Waddenzee. Daar hoor je weinig meer over, en wát je er nog over hoort heeft altijd iets van gezeur.

Dat komt doordat in de Waddenzee nog harde economische belangen spelen; nieuwe natuur ontstaat daar waar echt niets anders meer te halen is. In de Waddenzee is de natuur in het defensief; nieuwe natuur is nou juist in de aanval. Wie zich inzet voor de Waddenzee associeert zich met nederlagen; nieuwe natuur staat in een geur van succes. Wat over is van de Waddenzee is haar eigen verdienste; nieuwe natuur is de verdienste van organisaties voor nieuwe natuur.

Zo bezien is de Waddenzee kansloos. Maar dat is een kwestie van tijd. Als er eenmaal voldoende verwoest is, komt ook de Waddenzee in aanmerking voor nieuwe natuur. Dus de tanden op elkaar en wordt lid, wordt lid, wordt lid.

    • Koos van Zomeren