Jeltsin: naar oplossing problemen met Japan

TOKIO, 13 OKT. Het Russische staatsbezoek aan Japan heeft eindelijk de weg geopend voor oplossing van de problemen tussen beide landen. Dat zei de Russische president, Boris Jeltsin, vandaag op een persconferentie in Tokio aan het eind van zijn bezoek.

Daarbij prees hij premier Morihiro Hosokawa, aan wie het te danken was dat Rusland en Japan waren overeengekomen “politieke en economische kwesties te scheiden”. Hij doelde op het territoriale geschil om de eilanden die Rusland bezet houdt. Hosokawa had volgens Jeltsin niet aangedrongen op een belofte van Rusland de eilanden terug te geven. Maar Jeltsin zelf kreeg van Japan geen enkele concrete economische toezegging voor nieuwe hulp.

Op hun gemeenschappelijke persconferentie maakte Hosokawa van de gelegenheid gebruik expliciet te verwijzen naar de gemeenschappelijke verklaring uit 1956. De Sovjet-Unie beloofde toen na een vredesverdrag twee van de vier bezette eilanden terug te geven. Volgens Hosokawa heeft Jeltsin gezegd dat Rusland alle verdragen tussen de Sovjet-Unie en Japan zal naleven en “natuurlijk omvat dat de verklaring van '56”. “Ik heb hem dat gisteren gevraagd en hij zei dat hij dat bedoelde”, aldus de premier. Maar noch Jeltsin noch het slotcommunique maakte vandaag melding van de verklaring.

Volgens Jeltsin kan het probleem “niet met een bezoek” worden opgelost. Hij zei dat beide landen hebben afgesproken de onderhandelingen in Moskou voort te zetten.

In een gemeenschappelijke economische verklaring beloofde Rusland verbeteringen aan te brengen in zijn infrastructuur om de eerder toegezegde Japanse hulp ook daadwerkelijk te bestemder plaatse te brengen. Van de 4,6 miljard dollar aan bilaterale financiele steun heeft Japan nog maar tien procent kunnen geven. Zo goed als ook van de 43 miljard dollar aan multilaterale hulp die de G-7 eerder dit jaar in Tokio aan Rusland beloofde, nog maar bitter weinig is terechtgekomen.

Gisteren, tijdens zijn bezoek aan de Japanse ondernemersorganisaties, kreeg Jeltsin te horen dat Rusland eerst een behoorlijke wetgeving moet opzetten, willen Japanse ondernemingen ooit geinteresseerd raken in grootscheepse investeringen in Rusland. Jeltsin meende dat Japanse bedrijven nu reeds hun kansen moeten grijpen.