Internaat De Dreef niet langer zelfstandig

WAPENVELD, 13 OKT. Het justitieel jongensinternaat De Dreef in Wapenveld zal niet langer zelfstandig blijven voortbestaan. Het bestuur van de instelling heeft dat vanmiddag bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter P.A. Steffen noemde zelfstandig voorbestaan “onverantwoord”.

De Dreef gaat proberen een samenwerkingsverband op te zetten met vier andere justitiële instellingen, waaronder de "Rekkense inrichtingen'. Het instituut gaat de eigen behandelmethoden rigoureus wijzigen en “aanpassen aan de eisen van deze tijd”, zo liet Steffen weten. Het personeel van De Dreef wijst de koerswijziging af.

Directe aanleiding voor deze stap zijn de talrijke incidenten waarmee De Dreef de afgelopen jaren de publiciteit haalde en een vernietigend rapport van een door het bestuur aangestelde interim-manager. Werknemers van De Dreef kwamen in opspraak vanwege mishandeling en het plegen van ontucht met pupillen. Op het instituut (school en internaat) vinden 50 jongeren met een justitieel verleden onderdak. Er zijn 60 personeelsleden.

Het bestuur stelde in mei een interim-manager aan die onlangs verslag uitbracht. De teneur van zijn rapport is dat de behandelmethoden die in De Dreef worden gehanteerd “uit de tijd zijn”. De begeleiding van de jongeren gebeurt nu “projektmatig”. Zo worden er zeil- en wintersportkampen en overlevingstochten georganiseerd. Het bestuur volgt de interim-manager in zijn conclusie dat deze methoden niet meer aansluiten bij de pedagogische opvattingen van deze tijd. Het wil de aandacht in het internaat meer gaan leggen op scholing in praktijkvakken als hout- en metaalbewerking, schilderen en tuinonderhoud.

Het personeel van De Dreef noemt het rapport van de interim-manager en de voorstellen van het bestuur “eenzijdig”. Volgens Steffen is dat een bewijs van de “bedrijfsblindheid” die in het instituut heerst en een reden temeer om de nieuwe koers door te zetten.