In ruil voor werkgarantie; IG Metall wil looneis beperken tot 6 procent

BONN, 13 OKT. De Duitse vakbond IG Metall (3,5 miljoen leden) wil in 1994 de looneis beperken tot maximaal 6 procent op voorwaarde dat de werkgevers in de noodlijdende metaalsector garanties geven tegen ontslagen op grote schaal.

Dit heeft het bestuur van de bond onder leiding van zijn nieuwe voorzitter, Klaus Zwickel, gisteren besloten.

Bij deze aanbeveling aan de regionale "CAO-commissies' van IG Metall, die met de werkgevers moeten onderhandelen, is uitgegaan van een produktiviteitsstijging van 2 procent en een inflatie van 3,5 à 4 procent in 1994, aldus Zwickel. Dat de huidige economische situatie ook deze "bescheiden' aanbeveling nog riskant maakt liet hij doorschemeren door te zeggen dat zijn bond tot gesprekken en compromissen met de werkgevers bereid is. Zwickel onderstreepte dat in de CAO-aanbeveling bewust is afgezien van verdere inkomensherverdeling ten laste van bedrijven en kapitaalverschaffers.

De metaalwerkgevers hebben de lopende CAO twee weken geleden opgezegd. Met dit vrij unieke besluit voldeden zij aan het wettelijk vereiste dat zoiets drie maanden voor het einde van de looptijd moet gebeuren om verplichtingen uit die CAO niet “automatisch” ook op tafel te hebben bij onderhandelingen voor een volgend jaar. Beide partijen lijden onder ledenverlies, al willen ze daarover geen cijfers noemen.

Zwickel is bereid tot een voorafgaand topgesprek met de metaalwerkgevers, waarbij wat hem betreft een vervroeging van de invoering van de 35-urige werkweek (voorzien voor eind 1995, nu 37,5 uur) kan dienen als compensatie voor een lager percentage aan inkomensverbetering.

Hans-Joachim Gottschol, voorzitter van de metaalwerkgevers, is ook bereid tot overleg met Zwickel. Maar hij wees gisteren zowel de hoogte van de aanbeveling van het bestuur van de IG Metall als de gevraagde werkgelegenheidsgaranties direct af. Hij waarschuwde dat de vooronderstellingen van de IG Metall inzake inflatie en produktiviteit te optimistisch kunnen zijn en dat een CAO-verbetering met 6 procent tot tienduizenden ontslagen kan leiden.

    • J.M. Bik