Het Nederlands Filmmuseum heeft per 1 oktober ...

Het Nederlands Filmmuseum heeft per 1 oktober twee adjunct-directeuren benoemd, programmeur Peter Delpeut op artistiek gebied en hoofd publieksactiviteiten Ruud Visschedijk voor wat betreft de bedrijfsvoering. Directeur Hoos Blotkamp-De Roos ziet de laatste tijd haar internationale activiteiten, mede in het verband van de Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), sterk toenemen.