EG opgelucht over uitspraak hof in Karlsruhe

BRUSSEL, 13 OKT. De landen van de Europese Gemeenschap hebben opgelucht gereageerd op de uitspraak van het hof in Karlsruhe dat ratificatie door Duitsland van het Verdrag van Maastricht gerechtvaardigd is.

Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat de nu algemene acceptatie van "Maastricht' niet het einde betekent van de problemen die worden veroorzaakt door de economische recessie en de politieke besluiteloosheid waarmee de EG kampt.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, zei dat de beslissing van het hof de gemeenschap de kans biedt om weg te komen uit “een periode van wachten en mistroostigheid”. Het Verdrag van Maastricht moet de EG “een nieuwe impuls geven die noodzakelijk is ter bestrijding van de economisch stagnatie en werkloosheid alsook ter versterking van de veiligheid van het continent”. Commissaris Van den Broek betoonde zich evenzeer ingenomen met de uitspraak, maar liet weten dat alles nu afhangt van de politieke wil van de betrokken partijen om tot een gemeenschappelijk buitenlands beleid te komen.

De Belgische regering, die momenteel het voorzitterschap van de EG bekleedt, bevestigde dat er nu een speciale Euru-top komt op 29 oktober. Volgens de Belgische premier Dehaene zal de top zich concentreren op de volgende fase van de monetaire unie, dat het opzetten van een Europees Monetair Instituut omvat, de voorloper van een Europese Centrale Bank.

Het Britse ministerie van buitenlandse zaken, dat de beslissing van Karlsruhe ook verwelkomde, onderstreepte het Britse verzet tegen te grote bevoegdheden voor de EG. De andere EG-landen juichten de uitspraak van het Duitse hof toe als een stap in de goede richting. (AP)