Eerste Kamer is tegen voorstel bordeelverbod

DEN HAAG, 13 OKT. Een meerderheid van de Eerste Kamer voelt er niets voor om het wetsvoorstel over de opheffing van het bordeelverbod aan te nemen in de vorm waarin het kabinet het heeft gepresenteerd. Bij de behandeling van het voorstel dinsdag in de senaat verklaarden woordvoerders van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks (samen een ruime meerderheid) zich er tegen.

De meeste kritiek van de senatoren spitste zich toe op de mogelijkheid die gemeenten krijgen om op hun grondgebied het houden van een bordeel toch te verbieden. Een overtreder van dat verbod maakt zich volgens de wetstekst in een dergelijk geval schuldig aan een misdrijf.

Vooral de senatoren Van Veldhuizen (PvdA), Talsma (VVD) en Bolding (GroenLinks) zijn tegen. Zij vinden het in strijd met de Grondwet dat bepaald gedrag in de ene gemeente is toegestaan, terwijl het in een andere gemeente als misdrijf wordt bestempeld.

Minister Hirsch Ballin (justitie) zei dat het in dit geval niet voldoende is om van schending van het plaatselijke verbod een overtreding te maken. Dat zou in “het keiharde milieu” van de prostitutiewereld geen enkele indruk maken, is zijn overtuiging. Vandaar dat het nodig is het een misdrijf te noemen.

CDA-senator Wagemakers toonde zich op onderdelen wel kritisch over het wetsvoorstel, maar zijn betoog mondde niet uit in een negatieve conclusie.

Wagemakers vroeg zich af of de wetswijziging eigenlijk wel nodig is. Met de huidige situatie, waarin het gelegenheid geven tot prostitutie formeel verboden is, is volgens hem niet zoveel loos. “De bestaande grens is helder en scherp. De overheid gedoogt, beteugelt en houdt het verschijnsel van de prostitutie binnen bepaalde grenzen.”

D66-woordvoerster Vrisekoop en haar collega Bolding van GroenLinks hadden ook kritiek op de wetsbepaling dat de gelegaliseerde bordelen alleen openstaan voor vrouwen uit Nederland en andere EG-landen. Beiden wezen erop dat in de grote steden momenteel de helft van de prostituées afkomstig is van buiten de EG. Zij vrezen een nieuw omvangrijk illegaal circuit met voor de betrokken vrouwen zeer slechte omstandigheden als deze bepaling van kracht wordt.

Hirsch Ballin wees op de toenemende stroom vrouwen uit Oost-Europa die in West-Europa werk vinden in de prostitutie. Hij vindt een verbodsbepaling voor prostituées van buiten de EG passend.