Duitse regering uiterlijk in 2000 naar Berlijn

BONN, 13 OKT. De Duitse regering wil haar voorgenomen verhuizing van Bonn naar Berlijn uiterlijk in het jaar 2000 afgerond hebben. Dan moeten, conform een besluit dat de Bondsdag juni 1991 in een emotioneel "hoofdstaddebat' met een kleine meerderheid nam, tien van de achttien ministeries en de kanselarij van de bondskanselier in Berlijn in volledig gebruik zijn.

Dit besluit heeft het Duitse kabinet gisteren genomen. Het wil daarmee een einde maken aan de sinds juni '91 slepende discussie over de hoofdstadvraag en daarmee het Berlijnse stadsbestuur en potentiële investeerders meer zekerheid geven voor hun planning. Dat laatste was temeer nodig nu Berlijn enkele weken geleden als kandidaat voor de Olympische Spelen van 2.000 afviel en steeds meer bedrijven hun aangekondigde investeringen uitstelden wegens onzekerheid over de vraag of, en wanneer, het Bondsdagbesluit zou worden uitgevoerd.

Mede onder invloed van de verslechterde economische situatie is volgens opiniepeilingen intussen circa driekwart van de Duitse bevolking tegen de dure verhuisplannen. Dat geldt ook voor een meerderheid van de Oostduitsers, wier ook psychologisch bepaalde voorkeur voor Berlijn als hoofdstad in 1991 een belangrijk motief voor de beslissing van de Bondsdag was.

Zowel de regeringsfracties als de SPD hebben instemmend op het kabinetsbesluit gereageerd, al zouden de fractieleiders Wolfgang Schäuble (CDU) en Otto Solms (FDP) de verhuizing van regering en Bondsdag liever nog per 1998 achter de rug willen hebben. Zo denkt de SPD, die met een eigen verhuisplan wil komen, er trouwens ook over. De Beierse CSU daarentegen, de partij die in '91 al met grote meerderheid tegen het verhuisplan stemde en waarvan de door budgettaire nood gekwelde minister van financiën Theo Waigel voorzitter is, noemt het kabinetsbesluit slechts “een richtsnoer”. De ministeries die hun hoofdzetel in Bonn houden zijn: Defensie, PTT, Landbouw, Volksgezondheid, Milieubeheer, Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingshulp.

Over de kosten van de operatie, die volgens voorlopige becijferingen van Financiën en Binnenlandse zaken tussen 27 en 25 miljard mark zouden liggen, is in het kabinet nog niet beslist, zei regeringswoordvoerder Dieter Vogel gisteren. Dat heeft ook te maken met het feit dat alle departementen hun soms dure wensen aangaande hun nieuwe behuizing in Berlijn (lokatie én opzet) nog eens moeten overwegen, zei hij. Daarbij komt dat de kosten van gelijktijdige compensatie van Bonn, dat als “cultureel en administratief centrum” onder meer zeventien (andere) overheidsdiensten krijgt, ook nog niet vast staan.

    • J.M. Bik