Bij opdeling van Flevoland; Euromiljoenen voor Flevoland zijn in gevaar

DEN HAAG, 13 OKT. Staatssecretaris De Graaf Nauta (binnenlandse zaken) wil Almere dwingen samen te gaan met de toekomstige stadsprovincie rond Amsterdam. Het bestuur van Flevoland vreest dat dit consequenties zal hebben voor een onlangs toegezegde subsidie van 650 miljoen gulden uit het Europees structuurfonds.

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat samenvoeging van Almere met de stadsprovincie Amsterdam bovendien het einde betekent van de provincie Flevoland. Eerder hebben Overijssel en Gelderland laten weten voorstander te zijn van een opdeling van Flevoland.

De regeringsfracties CDA en PvdA in de Tweede Kamer verwachten dat het kabinet vrijdag besluit om Almere in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) onder te brengen bij het gebied rond Amsterdam. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken wilde daarop vanmiddag “niet vooruitlopen”.

Tussen de regeringspartijen bestaat verschil van mening over de toekomst van Almere. CDA-afgevaardigde Van der Burg vraagt zich af of Nederland zich binnen de EG “niet ongeloofwaardig maakt” door verandering te brengen in de bestuurlijke indeling. Voor de zomer slaagde een Nederlandse lobby bij de EG er in Flevoland op de lijst van "arme regio's' te krijgen. Flevoland kon op die status aanspraak maken doordat het inkomen van de vele forensen die in Almere wonen niet werd meegeteld voor het berekenen van het totale inkomen van de provincie. Hierdoor werd het inkomen per hoofd van de bevolking kunstmatig gedrukt. Als Almere uit de provincie wordt gelicht verdwijnt dit effect en zou Flevoland niet meer voldoen aan de criteria die gelden voor "arme regio's'.

PvdA-afgevaardigde De Cloe zei vanochtend dat samenvoeging met Amsterdam voor de hand ligt omdat Almere op het terrein van verkeer, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening meer aansluit op die regio dan op de provincie Flevoland. “We gaan toch niet onze bestuurlijke indeling afstemmen op de mogelijkheden die Europese fondsen bieden?” aldus De Cloe.

Ook D66-Europarlementariër Bertens is van mening dat een eventuele kabinetsbeslissing om Almere los te maken van Flevoland “op gespannen voet staat met het aan die provincie toekennen van gelden uit het structuurfonds”. Tijdens een spreekbeurt gisteravond in Dronten zei Bertens dat “dit op Italiaanse toestanden gaat lijken”.

PvdA'er De Cloe vindt overigens dat het mogelijk verdwijnen van de provincie Flevoland geen beletsel mag zijn om te komen tot een nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland. De Cloe: “Provinciegrenzen en gemeentegrenzen zijn niet heilig.”

    • Frank Vermeulen