België krijgt steun van IMF

BRUSSEL, 13 OKT. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) steunt de plannen van de Belgische regering om fors te snoeien in de sociale zekerheid. Het stelsel moet alleen bedoeld zijn voor de meest behoeftigen, aldus het IMF. Deze voorlopige aanbevelingen zijn de uitkomst van een bezoek van een IMF-werkgroep, die de afgelopen anderhalve week in Brussel vertoefde. Minister van financiën Maystadt reageerde verheugd op de uitspraken van het IMF.

De Belgische regering wil met de sociale partners een sociaal pact uitwerken om de economische recessie te lijf te gaan. Als het pact mislukt, riskeert België een verdere koersdaling van de frank, die toch al klappen opliep bij de recente monetaire crisis. Volgens het Belgische planbureau zal het tekort in de sociale zekerheid volgend jaar 60 miljard frank (3,1 miljard gulden) bedragen en oplopen tot 109 miljard (5,6 miljard gulden) in 1997. Maystadt zei gisteren dat structurele maatregelen in 1997 75 miljard frank zouden opleveren, waardoor het stelsel nog steeds met een tekort van 45 miljard blijft opgezadeld. De minister wil daarover onderhandelen in het kader van het sociaal pact.

Het IMF ziet weinig in verlaging van de sociale lasten van de werkgevers, waarop vanuit met name de metaalsector is aangedrongen. Zo'n ingreep zou nopen tot verdere belastingverhogingen om de gederfde inkomsten goed te maken. Dat zou de produktiviteit in België echter aantasten. In het voorlopige rapport staat dat de Belgische regering de sociale lasten geleidelijk moet verminderen om zo laagbetaalde banen in de dienstensector te scheppen en het zwartwerken tegen te gaan. Verder suggereert de werkgroep de begeleiding voor langdurig werklozen uit te breiden. De regering moet geen extra ambtenaren aannemen.

De zwakke concurrentiepositie van het Belgische bedrijfsleven wijt het IMF aan de te snelle loonstijgingen. Loonmatiging of kleinere loonstijgingen is het parool.