Andriessen bepleit meer opslag van en handel in gas

AMSTERDAM, 13 OKT. Minister Andriessen ziet voor Nederland in de toekomst een belangrijke versterking weggelegd voor de handel in aardgas, ook al nemen de Nederlandse gasreserves af.

Dit zei de minister vanochtend tegenover deze krant in een toelichting op zijn toespraak bij de opening van de Gas Expo, een tentoonstelling van nieuwe aardgastechnologie in de Amsterdamse RAI.

De minister pleitte sterk voor het aanleggen van opslagreservoirs in lege gasvelden in het Drentse Norg en het Friese Grijpskerk. Daarin kan het aardgas uit de kleine velden, dat 's zomers niet onmiddellijk kan worden afgezet, worden opgeslagen. Daarmee kan het grote veld in Groningen zolang mogelijk worden gespaard.

Maar als over twintig jaar het Groningen veld leegraakt, kan ook dat veld als opslagreservoir dienen voor aardgas dat Nederland kan aankopen in Oost-Europa, meent de minister. Als Nederland dan weinig eigen gas meer over heeft om te exporteren, kan het een handels- en transitland worden voor aardgas, waardoor de economie toch een sterke impuls kan behouden. De enorme opslagcapaciteit in Groningen stelt Nederland dan in staat de buurlanden op ieder gewenst moment van voldoende aardgas te voorzien.

Over de controversiële kwestie van gaswinning in de Waddenzee drukte Andriessen zich vanmorgen op het het congres in de RAI voorzichtig uit. “We moeten nauwgezet de voor- en nadelen afwegen van booractiviteiten in een gebied dat zo gevoelig is voor aantasting van het milieu en de natuur, maar tegelijk moeten we ons realiseren dat in de Waddenzee enorme gasreserves aanwezig zijn, terwijl onze overige reserves nu afnemen”, aldus minister Andriessen.