Zinkwit: lichte verbetering maar weinig optimisme

Koninklijke Maastrichtse Zinkwit-Maatschappij heeft over de eerste helft van het jaar een netto geconsolideerde winst behaald van 4 miljoen gulden.

Deze uitkomst is zeven ton hoger dan die over de eerste helft van 1992. De omzet nam in de eerste jaarhelft toe met bijna 5 miljoen gulden tot 35,5 miljoen gulden. De winst spruit voor een belangrijke deel voort uit rentebaten ter grootte van 5,6 miljoen gulden. Een jaar eerder lagen die inkomsten overigens op 6,8 miljoen. De directie is niet optimistisch over de resterende maanden van het jaar. De zink- en zinkoxydeprijzen staan op een historisch dieptepunt. Spoedig herstel wordt niet verwacht. Zinkwit, een dochter van het Belgische Union Minière, heeft de winst zien teruglopen van 104 miljoen gulden in 1990 naar 18,5 miljoen in 1992. Voor 1993 wordt een resultaat verwacht van slechts enkele miljoenen.