Vervolging Graa Boomsma geëist na vergelijking acties Indië en SS

AMSTERDAM, 12 OKT. De advocaat-generaal van het Leeuwarder Gerechtshof, mr. P.M. Roelse, heeft de vervolging geëist van de schrijver Graa Boomsma. De 40-jarige schrijver heeft vorig jaar in een interview in het Nieuwsblad van het Noorden gezegd dat de Nederlandse soldaten in Indonesië “geen SS-ers waren, maar wel met hen vergeleken konden worden door wat ze deden”. Volgens de advocaat-generaal zou deze uitspraak "ongenuanceerd, kwetsend en uitermate beledigend' zijn.

Boomsma is vorige week vrijdag voor het Hof in Leeuwarden gehoord naar aanleiding van een klacht die is ingediend door de oud-militair L. Buma. Boomsma: “Roelse ging uitvoerig in op de wandaden van de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zei dat een schrijver niet de generalisaties kon en mocht maken die ik in het interview heb gemaakt.”

Boomsma, wiens vader in Indië heeft gevochten, wijst erop dat hij zijn uitspraken deed als toelichting op zijn vorig jaar verschenen roman De laatste tyfoon. Daarin laat hij zien hoe militairen tot handelingen kunnen komen die ze normaal niet zouden verrichten. Hij voelt zich door de eis tot vervolging in zijn positie als schrijver aangetast. Hij vindt dat hij het recht heeft om de vergelijking te maken die hij heeft gemaakt. “Dat hoort bij mijn vrijheid als schrijver. Ik heb beelden en metaforen nodig, om de doofpotmentaliteit die ten aanzien van de politionele acties heerst te kunnen doorbreken. Zulke scherpe vergelijkingen zijn noodzakelijk om het valse beeld te kunnen corrigeren van wat er in Indië gebeurd is.”

Het Gerechtshof besluit binnen vier tot zes weken of tot vervolging wordt overgegaan.