Verliezend ING kan ABN Amro dwarszitten

ROTTERDAM, 12 OKT. ABN Amro mag Koninklijke PTT Nederland (KPN) naar de beurs brengen omdat Nederlands' grootste bank volgens ingewijden bij het ministerie van financiën goedkoper was dan de concurrentie. De belangrijkste concurrent ING kon daarnaast niet overtuigend genoeg aantonen dat hij in staat was KPN-aandelen wereldwijd met succes te slijten aan beleggers.

De ambtelijke top van Financiën heeft volgens een ingewijde bankier - niet werkzaam bij ING - wel de ING Bank serieus overwogen als syndicaatleider. Maar al gauw bleek dat ING onvoldoende internationale ervaring had om syndicaatleider te worden bij de grootste beursintroductie die Nederland ooit heeft meegemaakt. Voor de andere kandidaat, de Rabo Bank, gold die overweging nog sterker. Bovendien claimden ING en Rabo een groter deel van de opbrengst, die voor de eerste tranche KPN-aandelen wordt geschat op 4 tot 5,5 miljard gulden.

Een woordvoerder van Financiën ontkende vanmorgen met klem dat ING mede een kandidaat was, omdat drs.ing. C. Maas, tot vorig jaar thesaurier-generaal op het ministerie, nu bij die bank werkt. Maas leidt nu de kapitaalmarkt-activiteiten van ING Bank. “Personen hebben geen rol gespeeld bij de uiteindelijke keuze”, aldus de woordvoerder. Een eventuele keuze voor ING was volgens betrokkenen puur zakelijk geweest, omdat minister Kok en Maas niet echt goed met elkaar kunnen opschieten.

Van begin af was duidelijk dat Financiën de beursgang zou gunnen aan een Nederlandse bank. ABN Amro, die eerder de beursintroducties van DSM en Daf verzorgde, was al maanden de gedoodverfde syndicaatleider. ABN Amro is met afstand de grootste partij op de Amsterdamse effectenbeurs en heeft die positie de afgelopen jaren verder uitgebouwd.

Troostprijs voor ING en Rabo is dat zij door Financiën zijn benoemd tot "mede-syndicaatleiders' van het bankensyndicaat dat de KPN-aandelen in Nederland zal plaatsen. Deze constructie werd eerder toegepast bij beursgang van DSM, waarbij de Amro Bank syndicaatleider was en de ABN Bank ook de officiële titel mede-syndicaatleider meekreeg. Onderhandelingen tussen ABN Amro en beide andere banken moeten uitsluitsel geven over de uiteindelijke rol die ze in het syndicaat mogen spelen.

Voor de afdeling corporate finance van ABN Amro, die binnenkort gedeeltelijk naar ABN Amro-dochter Hoare Govett in Londen verhuist, is het binnenhalen van de KPN-beursgang een grote overwinning. ABN Amro, dat grote internationale ambities koestert, kan als syndicaatleider van de KPN-beursgang met meer kans op succes een gooi doen naar buitenlandse privatiseringen of emissies.

Corporate finance van ABN Amro stelt de komende maanden het prospectus voor de beursgang samen. De analisten van de bank moeten de beurswaarde van de PTT gaan bepalen. De waarde van de KPN-aandelen is overigens niet alleen wegens het onzekere beursklimaat moeilijk te schatten. Het belangrijkste bij de vaststelling van de waarde van de aandelen is het feit dat niet alleen het telecombedrijf, maar ook het veel minder winstgevende postbedrijf naar de beurs gaat. Zo'n gecombineerde beursgang heeft nog nooit plaatsgehad en zowel beleggers als analisten kijken er onwennig tegenaan.

ABN Amro beslist als syndicaatleider over de verdere samenstelling van het syndicaat en de geografische spreiding van de aandelenplaatsing. ABN Amro en de andere banken die onderdeel uitmaken van het syndicaat krijgen een provisie van de Staat voor het overnemen van het risico van het plaatsen van de aandelen. Normaliter krijgt een bankensyndicaat een provisie die circa 2 procent beslaat van de totale opbrengst.

Met de keuze voor ABN Amro is een voorlopig halt toegeroepen aan de grote ambities van de ING Groep in de effectensector. Het succes van de KPN-beursgang is mede afhankelijk van de mate waarin verzekeraar Nationale Nederlanden, de grootste aandeelhouder in Nederland en onderdeel van de ING Groep, aandelen KPN zal willen kopen. De vraag is volgens een bankier in hoeverre de gefrustreerde ambitie van de ING Bank de kooplust van Neerlands' grootste belegger zal afzwakken.

    • Paul Wessels