Sutherland wil geen deelakkoord Gatt

PARIJS, 12 OKT. Directeur-generaal Peter Sutherland van de Gatt (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) is “verbijsterd” over de Franse suggestie een deelakkoord over de wereldhandel te sluiten en de netelige kwesties van de landbouw en cultuur er buiten te laten.

De Gatt-topman reageerde in het Franse blad Libération op uitlatingen van de Franse minister van buitenlandse zaken Alain Juppé, die afgelopen weekeinde op een deelakkoord had gezinspeeld. Hij onderstreepte dat Frankrijk niet kan instemmen met het Blair House akkoord over beperking van de gesubsidieerde landbouwexport.

“Ik ben verbijsterd dat Frankrijk zelfs maar de mogelijkheid oppert dat een deelakkoord kan worden gesloten,” aldus Sutherland. “Ten eerste wil ik eraan herinneren dat aan de afspraken aan het begin van de Uruguay-ronde in Punta del Este, aan de benadering van de Europese Gemeenschap alsook van de Franse regering, die nog recentelijk de noodzaak onderstreepten van een omvattend akkoord. Ten tweede hebben al partijen sinds 1986 steeds het standpunt ingenomen dat alle onderwerpen onderdeel van de discussie uitmaken.”

Volgens Sutherland zijn alle onderwerpen zo nauw met elkaar verbonden, dat het noodzakelijk is de Uruguay-ronde met succes af te sluiten. “Ik geloof niet dat de andere landen de Franse benadering zouden kunnen accepteren. Landbouw is een vitaal onderdeel van een handelsakkoord.” Maandag had Sutherland al gezegd dat er twee manieren zijn om de Uruguay-ronde de doodsteek te geven. “De ene is de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een akkoord af te wijzen. De andere is de kansen voorbij te laten gaan en het proces zo lang te rekken dat het vanzelf doodbloedt.” Sutherland heeft steeds onderstreept dat verlenging van de onderhandelingen, die nu zeven jaar duren, de Gatt ongeloofwaardig maken. Bovendien zijn de landen “moe” van de langdurige onderhandelingen.

EG-commissaris sir Leon Brittan (handel) leek gisteren het Franse standpunt te steunen. Volgens hem moeten ook na 15 december onderhandelingen kunnen worden gevoerd. “Over de belangrijkste onderwerpen moeten we op 15 december een akkoord hebben, maar ik kan niet zeggen dat het onmogelijk is over sommige onderdelen later te praten,” aldus Brittan in een vraaggesprek met de Franse televisie. Gatt-topman Sutherland heeft steeds onderstreept dat 15 december de uiterste datum is. Op die dag loopt het speciale onderhandelingsmandaat af, dat het Amerikaanse Congres aan de president heeft verleend.

Op de vraag aan Brittan of de gesprekken over de landbouw tot na 15 december kunnen worden verschoven, antwoordde de EG-commissaris dat “een aantal belangrijke onderwerpen kunnen worden uitgesteld, maar niet veel.” (AFP, Reuter)