Rusland stelt eis aan aflossing van schulden

MOSKOU, 12 OKT. Rusland zal zijn schulden aan Westerse banken pas weer gaan terugbetalen als er overeenstemming is bereikt over een nieuwe aflossingsregeling.

Dit heeft Alexander Sjochin, plaatsvervangend premier van Rusland, gisteren laten weten. Vorige week vrijdag praatte Sjochin in Frankfurt met vertegenwoordigers van ongeveer 600 betrokken banken, maar dat overleg leverde niets op. Moskou wil een nieuwe aflossingsregeling voor ongeveer 26 miljard dollar aan schulden aan Westerse banken om president Jeltsin meer armslag te geven voor zijn economische hervormingen. Dit jaar zou er 500 miljoen dollar aan schulden aan westerse banken worden afgelost. Volgens Sjochin kan er binnen enkele weken wel overeenstemming worden bereikt. Niet alleen de eis van Rusland zelf vormt een belemmering voor de afronding van de besprekingen, ook een verlangen van de banken is een hinderpaal. De banken eisen dat Rusland, als het een nieuwe schuldovereenkomst niet nakomt, onroerend goed en natuurlijke hulpbronnen zoals olie en gas overdraagt. Deze eis is in Moskou verkeerd gevallen. Bovendien is er nog een aantal onduidelijkheden. Zo staat niet vast hoeveel geld Rusland aan elk van de 600 banken schuldig is. Sjochin wilde de besprekingen van eind vorige week overigens niet een mislukking noemen. Rusland is er op uit zijn bankschulden over een periode van vijftien jaar terug te betalen. In april dit jaar bereikte het land wel een akkoord met de Club van Parijs, waarin Westerse overheden zich informeel hebben verenigd. Deze overeenkomst scheelt Rusland dit jaar vijftien miljard dollar aan rente en aflossing. De Russisch schuld aan de Westerse overheden bedraagt ongeveer 36 miljard dollar.