RTL5 start goed met een marktaandeel vam 7% pct.

Het nieuwe commerciële station RTL5 heeft in markttechnisch opzicht een goede start gemaakt.

De eerste volledige uitzendweek trok gemiddeld 320.000 kijkers, voor de helft weggehaald van de publieke zenders en voor een veel kleiner deel (20.000) van RTL4. Het station haalde een marktaandeel van 7 procent dat voornamelijk ten koste ging van Nederland 1, 2 en 3. De publieke omroepen die een week geleden nog triomfantelijk liet weten in de eerste week van het nieuwe seizoen met hun drie netten een gezamenlijk marktaandeel van 53 procent te hebben gehaald, moeten zich nu tevreden stellen met 47 procent - ruim onder de 50 procent die in Hilversum nog altijd als een belangrijk ijkpunt wordt beschouwd voor de eigen positie. En aangezien de omroepen in de eerste oktoberweek al heel wat van hun grootste troeven op tafel hebben gelegd, ziet het er niet naar uit dat er nog veel aandeel kan worden teruggewonnen.

Meer dan met de late night shows van Ischa Meijer en Jan Lenferink, die 2 tot 300.000 kijkers wisten te trekken, blijkt RTL5 aantrekkingskracht uit te oefenen met de Veronica-achtige films en series in prime time. Het nieuwe station is, volgens de cijfers van de NOS-afdeling kijk- en luisteronderzoek, vooral in trek bij jongeren van 13 tot 19 jaar. Binnen deze groep haalde RTL5 een marktaandeel van 17 procent. Dat is een belangrijk gegeven voor adverteerders, want op de bestaande netten (ook op RTL4) was de kapitaalkrachtige jongerengroep tot dusver ondervertegenwoordigd. Zo bezien kwam het kijkgedrag in de eerste week al dicht in de buurt van de RTL-bedoelingen.

De Luxemburgse organisatie hoopt met RTL5 uiteindelijk een kijkaandeel van 10 procent te halen, zonder een te groot verlies voor RTL4. Vanzelfsprekend was het nimmer de bedoeling die kip met haar gouden eieren te slachten. Tot dusver is dat gelukt: precies een jaar geleden stond RTL4 op een marktaandeel van 29,4 procent en nu is dat 29 procent. Geen wonder dat programmadirecteur Bert van der Veer zich in de handen wrijft: “Ik ben tevreden dat RTL5 al in de eerste week zo'n hoog marktaandeel heeft weten te bereiken, en dat we daarnaast het beoogde profiel van de zender hebben weten te bewerkstelligen.”

De programma's I.S.C.H.A. en TéVéPuré voor de hoger opgeleiden, waarmee de nieuwe zender tot dusver de meeste publicitaire aandacht trok, lijken deze eerste week slechts in geringe mate schade te hebben toegebracht aan de kijkdichtheid van Nova op Nederland 3. Maar elk procentje kijkdichtheid, dat in deze benarde tijden van Hilversum naar Luxemburg verhuist, is er voor de publieke omroep één te veel.

    • Henk van Gelder