R. Naftaniël, directeur van het Centrum ...

R. Naftaniël, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI) is benoemd tot uitvoerend vice-voorzitter van het Europees Joods Informatiecentrum (CEJI) in Brussel. Het CEJI is drie jaar geleden opgericht om bij de Europese Gemeenschap aandacht te vragen voor de joodse belangen.