Plan voor "tunneldijk' door Betuwe voor spoorlijn

ROTTERDAM, 12 OKT. Een ovale tunnel, niet diep onder de grond, maar half onder en half boven de grond, en overdekt met aarde. Dat is het jongste voorstel voor aanleg van de Betuwelijn. Het is afkomstig van de Bredase ingenieur L. Lievense, die eerder vermaardheid verwierf met het naar hem genoemde plan voor energie-opwekking en -opslag in een groot spaarbekken in het Markermeer.

Het plan is een uitvloeisel van een prijsvraag die het dagblad De Gelderlander had uitgeschreven onder zijn lezers: ontwerp een alternatief voor een goederenspoorlijn op het maaiveld zoals het kabinet wil. Lievense was door de krant verzocht om in de jury plaats te nemen. “Net als de consumentenbond heb ik alle alternatieven op verscheidene criteria van plussen en minnen voorzien. Er was er niet een die alleen maar plussen had.” Hij stelt dat zijn plan voor een half verzonken ovale tunnel de voordelen van vele plannen combineert zonder de nadelen daarvan te hebben: vrijwel geen geluidshinder, geen ernstige aantasting van het landschap, technisch eenvoudig te realiseren, goedkoper dan een V-polder of een geboorde tunnel.

Een brede ovalen buis is goedkoper dan twee ronde buizen. Omdat de tunnel wordt aangelegd in een circa vier meter diepe geul, hoeft er niet te worden geboord. Zo'n ovalen profiel uit beton met een stalen mantel is dan makkelijk te realiseren. Vervolgens wordt de tunnel afgedekt met aarde, zodat een circa vijf meter hoge djk ontstaat, met een helling van dertig procent. Lievense: “Aan dijken van die afmeting ligt er in het Land van Maas en Waal alleen al tientallen kilometers.”

Een belangrijk voordeel van verzonken ovalen buis is volgens Lievense dat hij zeer snel is aan te leggen: in drie jaar zou de hele tunnel klaar kunnen zijn. Hij is gemakkelijk te voorzien van voldoende lichtvensters, nooddeuren en ventilatie-openingen. Volgens Lievense is deze oplossing goedkoper dan een V-polder en nauwelijks duurder dan aanleg op het maaiveld. Uitgaande van de hiervoor gehanteerde kostenramingen, komt hij uit op zeven miljard gulden voor de half verzonken ovalen tunnel. Het kabinet heeft 6,4 miljard geraamd voor aanleg op het maaiveld.