Nutsbedrijven gaan nauw samenwerken

's-HERTOGENBOSCH, 12 OKT. De provinciale distributiemaatschappijen voor elektriciteit en aardgas van Noord-Brabant, Zeeland en Limburg vormen per 1 januari aanstaande het samenwerkingsverband Energie Zuid-Nederland.

EZN dient vooral grote, industriële klanten aan voordeliger tarieven te helpen. De joint venture EZN zal proberen door gezamenlijke en grootschalige inkoop en import van gas en stroom de kosten van energie te verlagen. De samenwerking houdt verband met de komende liberalisering van het Europese energiebeleid, zei ir. W.K. Wiechers, directievoorzitter van het Brabantse energiebedrijf PNEM, gisteren bij de presentatie van EZN.

Het initiatief tot de vorming van het samenwerkingsverband is genomen door PNEM, het Limburgse MEGA en het Zeeuwse Delta. EZN zal ook nauw samenwerken met de Zuidnederlandse elektriciteitsproducent EPZ, waarvan een vertegenwoordiger in de directie zal woren opgenomen. Voor het bestaande werk van de distributiebedrijven heeft de samenwerking geen gevolgen. Wel wordt tegelijk met de oprichting van de joint venture de vorming van een gezamenlijke houdstermaatschappij voorbereid, die op termijn de drie bedrijven kan overkoepelen.

Volgens ir. Wiechers is in de Nederlandse energiesector dringend bundeling van krachten nodig. De liberalisering van de Europese markt voor energie, binnen drie tot vijf jaar, zal de monopoliepositie van producenten en distributeurs ondergraven. Steeds meer grote afnemers van elekriciteit en aardgas zullen op zoek gaan naar voordeliger contracten, en ze kijken daarbij ook over de grenzen heen. “Dat heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering. De brandstofkosten maken 55 procent uit van onze totale kosten. Ons succes zal vooral worden bepaald door de inkoop op een vrijere markt.”

EZN wordt een kleine organisatie, met twintig medewerkers, die zich vanuit Tilburg vooral zal bezighouden met inkoop van gas en elektriciteit voor grote klanten als de chemieconcerns DSM en Dow Chemical, Pechiney (aluminiumfabricage) en Budelco (zinksmelterij). Wiechers legde uit dat de distributiebedrijven nu nog vrijwel volledig gebonden zijn aan inkoop van aardgas bij de Gasunie en van elektriciteit bij de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP). De rol van deze monopoliebedrijven ziet hij echter verminderen doordat in de Europese de energiesector “meer markt” komt. EZN kan daardoor straks zelf uitmaken waarvan het stroom en gas importeert. Nieuwe, recentelijk gesloten contracten voor import uit Noorwegen noemde Wiechers “interessant”. Hij denkt op langere termijn eveneens aan inkoop uit Oost-Europa en samenwerking met bedrijven in Rusland en andere GOS-staten.

Wiechers ziet ook mogelijkheden voor export van elektriciteit. “Dat is uiterst zinvol, omdat we in Nederland een overcapaciteit hebben van 20 procent in ons produktievermogen, zo'n 2000 megawatt”, aldus Wiechers. “Het is aantrekkelijker elektriciteit te exporteren dan aardgas waarvan elders weer elektriciteit wordt gemaakt.”