Italiaanse minister trekt ontslag in

ROME, 12 OKT. Na een politieke crisis die een dag heeft geduurd is de Italiaanse minister van industrie, Paolo Savona, teruggekomen op zijn besluit om af te treden wegens meningsverschillen over de privatisering van staatsbedrijven.

Rond half negen gisteravond maakte Savona bekend dat hij blijft. Dit was een reactie op een fax van premier Carlo Azeglio Ciampi, waarin deze zijn vertrouwen uitspreekt in Savona. Bovendien zei Ciampi dat de manier van privatisering van geval tot geval zou moeten worden bekeken.

Savona wilde opstappen na een hoog-opgelopen meningsverschil met Romano Prodi, die als president van de staatsholding IRI veel bedrijven onder zich heeft die moeten worden geprivatiseerd. Beiden behoren tot de vernieuwers en vinden dat privatisering nodig is om te voorkomen dat politieke partijen de staatsbedrijven blijven misbruiken voor hun eigen doeleinden. Maar zij verschillen van mening over de manier waarop.

De christen-democraat Prodi is voorstander van de public company, met een groot aantal aandeelhouders en zonder een dominerende groep. Dit beeld past in de bezwaren die de christen-democraten traditioneel hebben tegen de grote industriële groepen. In deze opstelling zijn de christen-democraten vaak gesteund door de ex-communistische oppositie.

Savona, een technocraat die afkomstig is uit bankkringen, zit meer op de lijn van de kleine Republikeinse partij, vanouds een spreekbuis van ondernemers. Hij pleit ervoor staatsbedrijven te verkopen aan industriële groepen, met als argument dat deze hebben laten zien dat zij een bedrijf kunnen leiden. Het gevaar van privatisering tot public company is volgens Savona dat het oude management, dat meestal om politieke redenen is benoemd, blijft zitten omdat niemand sterk genoeg is om het naar huis te sturen. Prodi antwoordt daarop dat de machtsconcentratie in de publieke sector niet moet worden vervangen door een machtsconcentratie in de particuliere sector.

Premier Ciampi, die zaterdag publiekelijk de zijde van Prodi koos, heeft in zijn fax aan Savona en in een geschreven verklaring opgemerkt dat er niet een algemeen geldig model is voor de te privatiseren bedrijven. Van geval tot geval moet worden bekeken wat de beste mogelijkheden zijn, aldus Ciampi.

    • Marc Leijendekker