Ierland steekt 53 mld gulden in zijn economie

DUBLIN, 12 OKT. Ierland zal de komende zes jaar 53 miljard gulden investeren om nieuwe banen te scheppen, de werkloosheid te verminderen en economische groei te stimuleren. De regering gaf gisteren het startschot voor het grootscheepse stimuleringsprogramma.

“Ons doel is Ierland te veranderen”, verklaarde premier Albert Reynolds gisteren bij de presentatie van het plan. “Dit plan biedt ons de kans om de kloof tussen ons en de meer ontwikkelde EG-partners te dichten.” Werkgelegenheid is volgens Reynolds topprioriteit voor de regering. Ierland heeft met 18 procent van de beroepsbevolking een van de hoogste werkloosheidspercentages in de EG. Alleen Spanje telt meer werklozen. Reynolds wil dat percentage met 3 à 4 procent laten dalen. Het stimuleringsprogramma moet 200.000 banen creëren. Dat betekent niet de daling van het aantal arbeidsplaatsen stopt. Netto zullen er slechts 52.000 tot 80.000 banen bijkomen.

Om de werkloosheid doelmatig te kunnen bestrijden is een economische groei van 5 tot 6 procent nodig, aldus Reynolds. De laatste vijf jaar lag de gemiddelde groei in Ierland op 4,25 procent. Daarmee zit Ierland boven het gemiddelde in de EG.

Ierland krijgt voor het stimuleringsprogramma ongeveer 21 miljard gulden uit het cohesiefonds van de EG, bedoeld voor hulp aan de armere lidstaten. De Ierse regering stelt 10,5 miljard beschikbaar, de rest is afkomstig uit het bedrijfsleven.

Ongeveer 8 miljard gulden gaat naar landbouw en nog eens 8 miljard naar onderwijs. In de transportsector zal 7 miljard worden geinvesteerd, bijna 4 miljard in de industrie. Ruim 3 miljard gulden wordt geinvesteerd in de lokale ontwikkeling, de toeristsiceh sector krijgt een impuls van ruim 1,5 miljard gulden. (Reuter)

Anderzijds is er de kritiek dat de veiling een wel erg magere dwarsdoorsnede is van wat de familie in werkelijkheid bezit. “Het is eigenlijk maar een vlooienmarkt”, schreef vorige week een plaatselijke krant. “Ik zou dat zo niet uitdrukken”, zegt stadsarchvaris Waldenwitz. “Ik zou zeggen: het is een luxe vlooienmarkt. Want als je weet wat er achter die kasteeldeuren werkelijk schuilgaat, dan moet je concluderen dat Gloria zich ook hierbij een verrassend goede zakenvrouw heeft getoond: ze doet alsof ze haar kroonjuwelen verkoopt, terwijl ze in werkelijkheid niet meer dan wat derderangs materiaal in de aanbieding doet.”