GEZINSCONSUMPTIE

Was het een slordigheidje of een fundamentele denkfout toen redacteur Kees Caljé in de column "Evenwicht lijkt zoek' in de Economie-bijlage van 6 oktober schreef: “De prijsindex van de gezinsconsumptie lag in augustus 2,0 procent hoger dan in augustus 1992. Sinds april vorig jaar, ......, zijn de prijzen voortdurend gedaald (mijn cursivering) en het eind lijkt nog niet in zicht”?

Het is een veel voorkomende fout in de interpretatie van statistische trends waarbij "minder meer' als een neergaande beweging wordt aangeduid. Het daarbij hanteren van grafieken met "veranderingspercentages' in plaats van de absolute waarden of indexcijfers speelt die voorstellingsfout in de kaart.

Naschrift redactie.

Het betreft inderdaad een interpretatiefout.

    • G.J. Korteling