Geluk

Soms gebruik ik hier een zin die ik eerder in een van mijn boeken heb gebruikt. Ik geloof niet dat dat plagiaat wordt genoemd. Trouwens, als u iets tegen eerder gebruikte zinnen hebt, had u mijn boeken maar moeten kopen. Dan was ik nooit aan deze rubriek begonnen en laten we wel zijn: wat er nooit is geweest wordt door niemand gemist. Behalve het ware geluk natuurlijk.

Soms weet ik dat ik een eerder gebruikte zin gebruik, soms weet ik het niet. Soms meen ik oprecht iets nieuws te hebben bedacht, maar dan komt er gelukkig een briefje van Jan Ypinga. Met verbijsterende precisie verwijst hij naar een gelijkluidende passage in Het verhaal of overeenkomstige formulering in Sterk water. Ik vermoed dat hij mijn hele werk op fiches heeft. En dat iemand één auteur deze dienst bewijst kun je je nog voorstellen, maar het staat inmiddels vast dat er meer schrijvers zijn die dergelijke briefjes ontvangen. Onthou die naam, Ypinga.

Mijn nachtmerrie: een fonkelnieuw idee, een inval van jewelste, iets waarop je dagen- of wekenlang loopt te broeden en waarmee je je uiteindelijk met het grootste plezier aan het schrijven zet.

En dan Jan Ypinga: 'Geachte heer Van Zomeren. Uw stukje in NRC Handelsblad van 12 oktober jl. deed mij een lichtje opgaan en inderdaad, het stond van a tot z op pagina x van Een jaar in scherven (1988). Met vriendelijke groet...'

    • Koos van Zomeren