Geen steun voor "paarse coalitie' van Rottenberg

DEN HAAG, 12 OKT. Het idee van PvdA-voorzitter Rottenberg om voorafgaand aan de Tweede-Kamerverkiezingen de mogelijkheden van een coalitie van VVD, PvdA en D66 te onderzoeken wordt door de andere partijen niet overgenomen.

VVD-leider Bolkestein wees het idee gisteren onomwonden van de hand en wil alle opties open houden. “Ik wil met Kok en Van Mierlo over allerlei zaken discussiëren, maar ik ga niet nu onderhandelen over wat er na de verkiezingen moet gebeuren”, zei hij in het NOS-Journaal.

PvdA-fractieleider Wöltgens zei gisteren een grote voorkeur te hebben voor een coalitie van zijn partij met het CDA. Het verschil tussen de programma's van VVD en PvdA is zijns inziens te groot om een "paarse coalitie' mogelijk te maken. “Het is niet eenvoudig om je voor te stellen hoe je op vitale onderdelen, zoals over het minimumloon, tot overeenstemming kunt komen. Het is duidelijk dat het verkiezingsprogramma van de VVD het bepaald niet makkelijk maakt om inhoudelijk één lijn te vinden waarop een coalitie kan steunen”, zei Wöltgens in het blad van het vakverbond CNV. D66-leider Van Mierlo reageerde gisteren ook al “sceptisch” op de suggestie van Rottenberg.

Brinkman, fractieleider van de partij die Rottenberg met zijn plan wilde isoleren, sloot zich gisteravond tijdens een spreekbeurt in Schoorl bij de critici aan. De christen-democraat noemde de suggesties van Rottenberg “onverstandig en ongalant”. Hij vindt dat eerst de kiezers hun mening moeten geven. Rottenberg “is als een soort pre-formateur aan het proberen een kabinet samen te stellen”, zei Brinkman. Bovendien vond hij de uitlatingen van Rottenberg de onduidelijkheid in de PvdA omtrent haars koers vergroten. Brinkman wees op de uitlatingen van Wöltgens gisteren en die van partijleider Kok enkele weken geleden. Deze laatste zei toen ernstig rekening te houden met een nieuwe oppositieperiode voor de PvdA als deze partij bij de verkiezingen volgend jaar mei niet de tweede partij van het land wordt.

Brinkman, een belangrijk kandidaat voor het minister-presidentschap in een volgend kabinet, was gisteravond verder zeer positief over het ontwerp-verkiezingsprogramma van D66. Hij noemde het “praktisch en realistisch. Er wordt niet om de problemen heen gelopen en er worden geen loze beloften gedaan”. Met uitzondering van de verhoging van de milieulasten kan het CDA zich in de meeste programmapunten vinden, zo bleek uit Brinkmans woorden. Aangenaam verrast toonde hij zich over het feit dat D66 volgens hem mveel positiever dan in voorgaande programma's denkt over de functies van maatschappelijke organisaties, het zogeheten "middenveld'.