GAZASTROOK

De twee foto's van Vincent Mentzel op de opiniepagina van 28 september laten een schrijnende verschil tussen Palestina en Israel, Gaza-stad en Tel Aviv zien. In het onderschrift wordt Tel Aviv als een mondaine badplaats omschreven terwijl “de bezoeker aan de Gazastrook zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de Palestijnen de verwaarlozing als een politiek wapen tegen de Israelische bezetting gebruiken”. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat de Palestijnse bevolking opzettelijk hun eigen land zou hebben verwaarloosd.

De Palestijnse bevolking in de Gazastrook heeft 26 jaar lang onder Israelisch militair bestuur geleefd. Van de 800.000 inwoners zijn tweederde vluchteling die onder abominabele omstandigheden in kampen leven. Als zij al enige goede wil toonden dan werd deze wel door de Israelische autoriteiten de grond in geboord. Sinds 1967 zijn er in de Gazastrook meer dan 900 militaire orders en een reeks ongenummerde voorschriften uitgevaardigd die alle mogelijke aspecten van het Palestijnse dagelijkse leven raken. Hierdoor konden de Israelische autoriteiten nauwkeurig het tempo, de reikwijdte en de richting van de maatschappelijke ontwikkelingen in het gebied bepalen, hoofdzakelijk door het verplicht stellen van vergunningen voor tal van activiteiten en de onthouding van zulke vergunningen. Anders gezegd konden de Palestijnse bewoners nog geen boom planten, riolering of waterleiding aanleggen, of een gat in de weg dichten zonder hiervoor toestemming van de autoriteiten nodig te hebben.

De Palestijnen die in de Gazastrook werken staan volledig onder toezicht en controle van Israelisch personeel. Bij de toedeling van budgetgelden is het civiele bestuur geen verantwoording schuldig aan de lokale bevolking. Deze moet wel belasting afdragen, maar is bij de besluitvorming niet vertegenwoordigd. Als dus het Israelische leger zich voor het einde van dit jaar uit de Gazastrook terugtrekt dan kunnen de Palestijnse bewoners eindelijk de verwaarlozing van hun land, welke een gevolg is van de bezetting, gaan bestrijden.

    • Jolanda van Dijk
    • Medewerker Palestina Komitee