FRANSE HELIKOPTER

Men kan enige kanttekeningen zetten bij de keuze van de staatssecretaris van defensie Frinking voor de Franse transporthelikopter Cougar in plaats van de Sikorsky Black Hawk, hoewel beide helikopters geschikt zijn voor gebruik door de luchtmobiele brigade. Maar de bewering van Tweede Kamerlid en VVD-defensiespecialist mevrouw Van Heemskerck-Pillis Duvekot (NRC Handelsblad, 7 oktober), dat de Cougar nergens operationeel is en door geen enkel ander lid van de NAVO wordt gebruikt, is onjuist en kan dan ook niet als argument tegen de keuze voor de Cougar worden gebruikt.

    • Peter Zoetmulder