Directeur school Rekken ontslagen

REKKEN, 12 OKT. Het bestuur van L.H. Fonteinstichting in Rekken wil de al eerder geschorste directeur H. Visser van de Koningin Wilhelminaschool ontslaan. Dat heeft bestuursvoorzitter B. Cras gisteren bekend gemaakt. Een tweede onderzoek naar Vissers functioneren heeft volgens Cras bevestigd dat er "financiële malversaties' hebben plaatsgehad. Het bestuur van de Fonteinstichting, vroeger bekend als de Rekkense inrichtingen, heeft de kantonrechter daarom verzocht de arbeidsovereenkomst met Visser te ontbinden.

Vissers functioneren was in opspraak gekomen door een vernietigend rapport over pedagogische en financiële wantoestanden op de school, die is verbonden aan De Marke, een justitieel internaat voor jongeren. Het rapport was vervaardigd door journalist Ton Elias. Zijn opdracht was de pedagogische afstemming tussen school en internaat te onderzoeken. Hij stuitte niet alleen op pedagogische wantoestanden maar bracht ook financiële malversaties aan het licht. Volgens Elias' rapport was er van enige pedagogische samenhang tussen de school en het wel goed functionerende internaat geen sprake. De docenten werden als "zwak' gekwalificeerd. In de loop der jaren deden zich op de school incidenten voor variërend van ongewenste intimiteiten tot mishandeling. Druggebruik werd er openlijk getolereerd.

Visser zelf was volgens het rapport "spilzucht' te verwijten. Onder zijn bewind werden buitenissige declaraties voor buitenlandse reizen van personeel en pupillen goedgekeurd, dure Mercedessen geleasd maar ook nog eens tienduizenden guldens aan taxi-kosten gemaakt. De school kocht audio-apparatuur waarvan "volstrekt onduidelijk is of die nuttig gebruikt wordt'.

De Fonteinstichting liet het accountantsbureau KPMG de afgelopen weken de financiële zaken nog eens uitzoeken. Dat onderzoek bevestigde Elias' vermoedens van malversaties. Er is echter, zo benadrukte Cras gisteren, geen sprake van "frauduleuze handelingen'. Cras: “Er is te gemakkelijk en slordig omgegaan met gemeenschapsgeld. Maar niemand heeft geld in eigen zak gestoken.” De Fonteinstichting heeft geen idee hoeveel geld er de afgelopen jaren onder Vissers bewind onnodig is uitgegeven. Volgens Cras is zo'n overzicht ook niet te maken. Het internaat en de school hebben een budget van 16 miljoen gulden per jaar.

Het openbaar ministerie heeft inmiddels inzage gevraagd in beide rapporten, zo bevestigde Cras gisteren. Het is nog onbekend of het OM naar aanleiding daarvan tot vervolging zal overgaan.

Visser zal zijn ontslag aanvechten, zo heeft hij het bestuur van de Fonteinstichting duidelijk gemaakt. De directeur, die 23 jaar aan de Wilhelminaschool verbonden was, werd al op 18 september geschorst, toen het stichtingsbestuur het rapport Elias onder ogen kreeg. De Fonteinstichting denkt nog eind deze week een interim-manager aan te stellen.